Sök

Asuntokeinottelu nurin ja lisää kohtuuhintaisia asuntoja!Kaiken Suomessa harjoitettavan asuntopolitiikan lähtökohdaksi on asetettava perusoikeus asuntoon. Jo maamme maantieteellisestä sijainnista johtuen ja ihmisyyden arvojen takia, vakinainen asunto tulee olla oikeutena kaikille maassamme asuville. Asuntopolitiikkamme on epäonnistunut tässä tehtävässä, sillä vuoden 2019 lopussa Suomessa oli yli 4 600 asunnotonta. Yksikin on liikaa.


Omistusasuntojen jatkuvasti nouseva hintakehitys on myös tehnyt omistusasunnon ostamisesta vaikeaa, jollei mahdotonta yhä useammalle. Yhä useampi joutuu vuokranantajien armoille tai massiivisen asuntolainan alle tyydyttääkseen perustarpeensa asumiseen. Tilanne on päässyt tähän pisteeseen vain, koska se hyödyttää jo ennestään paksussa kunnossa olevaa omistajaluokkaa.


Yhä useampi joutuu vuokranantajien armoille tai massiivisen asuntolainan alle tyydyttääkseen perustarpeensa asumiseen.

Suomessa asutus keskittyy kiihtyvällä tahdilla harvoihin kasvukeskuksiin. Luonnollisesti markkinatalousjärjestelmässä tämä johtaa asumisen hinnan kasvuun. Mitä jyrkempää on maalta muutto kaupunkeihin, sitä kovemmiksi vuokrat kaupungeissa nousevat. Työ- ja opiskelupaikat keskittyvät kaupunkeihin, joten mahdollisuuksia kieltäytyä tästä tendenssistä on yhä harvemmalla. Edullinen asuminen maaseudulla pitkittää työmatka-aikoja, huonojen julkisten liikenneyhteyksien ja "vihreiden", yksityisautoilun hintaa nostavien toimenpiteiden takia muutto kaupunkiin on pakko yhä useammalle.


Tämä kaikki nostaa jatkuvasti jo ennestään korkeaa vuokratasoa. Erityisesti pienet asunnot kallistuvat jatkuvasti korkeakoulupaikkakunnilla. Yksinasuvat, opiskelijat ja vähävaraiset maksavat tästä kehityksestä kovimman hinnan. Yksityiset vuokranantajat taas keräävät vuosivuodelta messevämpiä voittoja perusoikeuksilla rahastamalla!


Oikeistolainen markkinapositiivinen politiikka maassamme ehdottaa ratkaisuksi kaavoituksen vapauttamista ja yksityisten asuntorakentajien tukemista verovaroin. Tällainen politiikka ei ratkaise asuntokysymystä. Kun vuokrataso kysynnän kasvaessa alati nousee muuttovoittopaikkakunnilla, laskee insentiivi uudisrakentamiseen. Jo tehdyillä sijoituksilla saadaan alati korkeampia tuottoja. Uudisrakentaminen on kallista ja markkinatalouden lakien mukaan vuokra-asuntojen vähäisyys nostaa vuokria. Yksityisellä puolella ei ole syytä tyydyttää asuntojen tarvetta, varsinkaan kun toisessa vaakakupissa painaa kasvava vuokratuotto!


Jos köyhällä kansalla ei ole varaa maksaa, niin puuttuvat pennit nyhdetään verovaroista. Tämä tukiautomaatti on enää hyödyksi yksityiselle asuntobisnekselle.

Tätä kuviota on tukemassa myös nykyinen asumistukijärjestelmä. Yhä useampi tarvitsee asumistukea selvitäkseen nousevista vuokrista ja asumistuen hinta nousee vuosi vuodelta. Koska asuminen on perusoikeus, on hyvinvointivaltion rippeiden sitä tuettava ja vuokrien kohotessa on tukien taso jatkuvassa nousussa. Tällä ei tueta ihmisten elämää, vaan taataan vuokranantajien voitot. Tämä poistaa viimeisetkin pidäkkeet hintojen kohoamiselta. Jos köyhällä kansalla ei ole varaa maksaa, niin puuttuvat pennit nyhdetään verovaroista. Tämä tukiautomaatti on enää hyödyksi yksityiselle asuntobisnekselle.


Ratkaisuksi tähän vaadimme ensihätään vuokrakattoa koko maahan. On kestämätöntä, että uudisrakentamisen tiellä on valtion asumistukiautomaatti vuokranatajille. Verovaroille on muutakin käyttöä, joten budjetin hupeneminen yksityisiin taskuihin on pysäytettävä. Tämä on vain ensivaiheen toimenpide kasvavien asumistukimenojen hillitsemiseen. Tarvitaan kuitenkin syvällisemmin ongelmaan puuttuvia keinoja.


Vaadimme vuokrakattoa koko maahan.

Lisäksi vaadimme kuntia ja kaupunkeja rakentamaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Ei tukemaan yksityisiä rakennuttajia, vaan julkisin varoin on tuotettava laadukasta asumista. On luotava järjestelmä, jossa perusoikeus asuntoon ei muutu kauppatavaraksi ja voittoa tuottavaksi hyödykkeeksi. Voitontavoittelun kierre perusoikeuksilla on katkaistava. Erityistä huomiota on asetettava opiskelija-asuntoihin.


Asuntokeinottelu maassamme on sietämättömällä tolalla ja meidän on lopetettava se nyt! Asumistuki ei saa olla rahantekokone yksityisille vuokraherroille. Vaadimme kohtuuhintaista asumista!