Sök

Ay-liike vahvemmaksi vaikuttajaksiTämän päivän ammattiyhdistysliike tarvitsee kunnianhimoisempia tavoitteita, parempaa jäsenhuoltoa sekä enemmän laajempaa kannanottoa valtakunnan politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin.


Kommunistinuoret, SKP ja Demokraattinen sivistysliitto järjestivät tiistaina 21.4. livestriimin ”Ay-liikkeen taistelut tänään”. Striimissä toisena alustajana toiminut SKP:n Jyväskylän piirijärjestön piirisihteeri ja Kommunistinuorten hallituksen jäsen Anni Kivistö puhui pamilaisena ay-aktiivina oman liittonsa viimeaikaisesta viestinnästä ja toiminnasta. Koronakriisin myötä liitto on muun muassa järjestänyt webinaareja henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden aiheilla. Jäsenille on kohdistettu myös neuvontaa työttömyyskassaan ja ansiopäivärahan hakemiseen liittyen, sillä osa pamilaisistakin on joutunut lomautetuksi, kun työnantajat käyttävät koronavirustilannetta syynä henkilöstön lomauttamiseen. Ylipäätäänkin Kivistön mielestä PAM on huolehtinut kriisin aikana jäsenistään hyvin, ja liiton toiminta saikin häneltä kiitosta.


Striimissä keskusteltiin myös Yleisen työttömyyskassan YTK:n toiminnasta koronakriisin aikana. Moni Loimaan kassan jäsen on tässä tilanteessa huomannut ammattiliiton ja YTK:n erot konkreettisesti ja liittynyt liiton jäseniksi. Taannoin uutisoitiin myös YTK:n ongelmista käsitellä kaikkia päivärahahakemuksia ajoissa.

Millä tavoin voidaan sitten tehostaa duunareiden liittoon liittymistä? Keskustelussa esiin tuli muun muassa tehokkaamman viestinnän ja jäsenhuollon merkitys sekä todettiin tarve matalan kynnyksen vaikuttamisen opastukseen liitoissa ja ay-toiminnassa. Liittojen käyttämä retoriikka tulee olla vaikuttamiseen kannustavaa, mutta toisaalta nykyistä räväkämpää kantaa ottaessa ja ay-liikkeen roolista viestittäessä.


Ay-liikkeen on oltava yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija, joka nostaa esiin palkkojen ja työehtojen lisäksi myös muita tärkeitä teemoja ja ottaa laajasti kantaa.

Liitoissa on tarpeen tunnistaa ay-toiminnan oikea poliittinen luonne ja merkitys. Tämä tarkoittaa sitä, että ay-liikkeen on oltava yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija, joka nostaa esiin palkkojen ja työehtojen lisäksi myös muita tärkeitä teemoja ja ottaa laajasti kantaa. Kommunistinuorten puheenjohtaja Jiri Mäntysalo käsitteli striimin omassa alustuksessaan ay-liikkeeseen ja työelämään liittyviä kysymyksiä SKP:n aloitteiden (6 tunnin työpäivä, 1200 euron perusturva, rauha ja ympäristö) kautta, joka osoitti selvästi sen, kuinka oikeastaan kaikki yhteiskunnalliset teemat nivoutuvat tavalla tai toisella ay-liikkeeseen ja työelämään.


Tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan näy liittojen toiminnassa ja viestinnässä riittävällä tavalla, vaan lähinnä suomalaisessa ay-liikkeessä näkyvät teemat liittyvät lähes pelkästään palkkoihin ja työehtoihin samalla, kun kaikki muut tärkeät kysymykset – kuten työelämän ulkopuolella tai epätavallisissa työsuhteissa olevien toimeentulo, rauha ja ihmisoikeudet tai ympäristö – eivät näy liittojen käytännön toiminnassa.

Koko ihmiskuntaa koskettava uhka on varsinkin ympäristökriisi, jonka torjunnassa tarvitaan muutoksia työelämään ja tuotantosuhteisiin. Siksi ympäristöpolitiikka tulee nostaa liitoissa yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteista ja tuoda ympäristönäkökulmaa työehtosopimusneuvotteluihin. Tällä tavoin ay-liike pidetään osana tätä päivää ja etenkin moni nuori voi kokea liittojen vastaavan paremmin heidän huoliinsa.


Ympäristöpolitiikka tulee nostaa liitoissa yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteista ja tuoda ympäristönäkökulmaa työehtosopimusneuvotteluihin.

Ay-liikkeen vaikutusvalta ja relavanttius oli huipussaan silloin, kun kommunistit ja edistykselliset toimijat vaikuttivat vahvasti ammattiliitoissa. Tähän aikaan työväenliikkeen yhteisillä taisteluilla onnistuttiin saavuttamaan monia uudistuksia, joilla oli merkittävä rooli siinä tunnetun hyvinvointivaltion rakentamisessa. Myös juuri nyt haluamme tukea aktiivisten ay-toimijoiden pyrkimyksiä edistää liittojen tavoitteellisuutta ja uusia vaikuttavia aloitteita, joiden saavuttamista kohti on tärkeää edetä joukkovoimalla.


Katso ”Ay-liikkeen taistelut tänään” striimin tallenne Kommunistinuorten Facebook-sivulta.


Kuvakaappaus Kommunistinuorten, SKP:n ja DSL:n livestriimistä "Ay-liikkeen taistelut tänään".