top of page
Sök

Bex Tapanainen är Ungkommunisternas ny ordförande


Jiri Mäntysalo och Bex Tapanainen.

Ungkommunisternas tredje årsmöte hölls i Kuopio och på distans den 19 mars. Fysisk plats var FKP:s Kuopios distriktsbyrå. I mötet valdes en ny styrelse för Ungkommunisterna samt linjerades påkommande verksamhet.


Bex Tapanainen från Tammerfors valdes till en ny ordförande för Ungkommunisterna. Mikael Jurvanen från Esbo valdes till viceordföranden och ex-ordföranden Jiri Mäntysalo börjar som generalsekreterare. Erno Haverinen fortsätter som ekonomiansvarig.


Till styrelse valdes också:

Niila Isojärvi

Elia Karlsson

Arvo Lehtomäki

Caro Liikanen

Ada Robbins

Timmu Aaltonen, vicemedlem

Heikki Ekman, vicemedlem

Ara Rautiainen, vicemedlem


Läs årsmötets uttalande (på finska) samt titta bilder från årsmötet på Instagram, Facebook och Twitter!

bottom of page