Sök

#EiAutaMarkkinavoimat: Maksutonta koulutusta ja sivistystä tuettava!Työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtama selvitystyöryhmä on työ- ja elinkeinoministeriön, sekä valtionvarainministeriön asettamana koonnut ja esitellyt toimenpideohjelman koronakriisin esiin tuomien talousongelmien hoitamiseksi. Vaikka esityksessä on monta virhettä korjattavaksi, on erillistä huomiota syytä antaa esityksen koulutuspoliittisille toimenpide-ehdotuksille. Vaikka opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson on torpannut esityksen kovimmat vaatimukset, on syytä nostaa esiin esityksen alla vaikuttavia tendenssejä.

Työryhmän esityksessä ehdotettiin kaikkein räikeimpänä vääryytenä lukukausimaksujen tuomista korkeakouluihin. Vaikka Vihriälän ryhmä painotti maksujen olevan "kohtuullisia" ja "oikeudenmukaisia", on meidän torjuttava kaikki aloitteet tähän suuntaan.


Mikään ei myöskään estä näitä "maltillisia lukukausimaksuja" tulevaisuudessa nousemasta yhä korkeammiksi ja korkeammiksi.

Maksuton koulutus on ollut suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä voimavaroja ja suurimpia nykyisen hyvinvointimme lähteitä. Kuitenkin jo pitkään on ollut vallalla tendenssi, jossa vanhempien koulutustaso on alkanut periytymään jälkipolville yhä varmemmin. Maksuttoman koulutuksen luokkanousua ja yleissivistystä tuottava vaikutus on ollut vuosikymmeniä heikkenemässä. Jos tähän jo ennestään huonoon tilanteeseen yhdistetään vielä maltillisiakin lukukausimaksuja, ei enää voida puhua tasa-arvoisesta ja yhdenmukaisesta oikeudesta korkeakoulutukseen. Maltillisinkin maksu tulee väistämättä vähävaraisempien opiskelijoiden opintien katkaisemaan.

Mikään ei myöskään estä näitä "maltillisia maksuja" tulevaisuudessa nousemasta yhä korkeammiksi ja korkeammiksi. Jos päästämme järjestelmäämme ajatuksen opiskelun maksullisuudesta, on vain taivas rajana tuleville hinnankorotuksille. Tilanteessa, jossa opista ja sivistyksestä tulee vain yksi kaupattava tuote markkinoille muiden joukossa, korkeakoulujen ja yliopistojen rahoitus tulee väistämättä oikeistolaisien hallituksiemme käsissä siirtymään entistä enemmän markkinalähtöiseksi. Jo nyt korkeakoulut joutuvat hakemaan osan rahoituksestaan markkinoilta ja tämä näkyy tieteen ja koulutuksen laadussa jo nyt. Tämä kehitys on estettävä ennen kuin se alkaakaan!


Maksullinen koulutus on yksi tapa jolla oikeiston markkinauskovaiset yrittävät tuotteistaa oppia ja sivistystä.

Maksullinen koulutus on yksi tapa jolla oikeiston markkinauskovaiset yrittävät tuotteistaa oppia ja sivistystä. Näistä perusoikeuksista on tulossa kauppatavaraa, johon pian enää rikkaimmista lähtökohdista tulevilla on varaa. Yleissivistys arvona sinänsä ei merkitse mitään pääoman kätyreille. Korkea koulutustaso on ollut nykyisen yhteiskuntamme tärkeimpiä rakennuspalikoita. Se on taannut opiskelijoille kykyjään vastaavan mahdollisuuden laadukkaaseen opetukseen. Perustutkimuksesta syntyneet innovaatiot ovat olleet suomalainen menestystarina. Tämän kaiken on Vihriälä työryhmineen valmis uhraamaan pörssikurssien alttarille ilman mitään katumuksen merkkejä!

Meidän on paitsi vaadittava mokomien kurjistustoimenpiteiden välitöntä hautaamista, myös vaadittava parannuksia nykyiseen järjestelmäämme. Kaikki menneinä vaalikausina tehdyt leikkaukset on välittömästi peruttava. Niin peruskouluista, toiselta asteelta, sekä korkeakouluilta. Meidän on taattava kestävä ja varma rahoitus kaikkeen opetukseen ja koulutukseen.


Kaikki menneinä vaalikausina tehdyt leikkaukset on välittömästi peruttava. Niin peruskouluista, toiselta asteelta, sekä korkeakouluilta. Meidän on taattava kestävä ja varma rahoitus kaikkeen opetukseen ja koulutukseen.

Meidän on taattava korkeakoulujen akateeminen riippumattomuus. Perustutkimuksen ja sivistystyön rahoitus on turvattava. Korkeakouluista ei saa tehdä koneita, jotka vain mekaanisesti prässäävät tutkintoja ja lyhytnäköisiä kaupallisia innovaatiotutkimuksia pääoman tarpeisiin. Yleissivistys on nostettava uuteen arvoon ja sen taloudellinen riippumattomuus turvattava!

Myös opiskelijoiden asemaa koskien on esitettävä vaatimuksia. Erityisesti korkeakoulu- ja yliopistopaikkakuntien on taattava kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja. Opintotuki on nostettava kohtuulliselle tasolle. Maamme kehityksen kannalta on turvattava kaikkien mahdollisuus opiskella ilman kohtuuttomia opintolainoja. Opiskelun tulee olla maksutonta ja sitä on aktiivisesti tuettava!Lue lisää Kommunistinuorten #EiAutaMarkkinavoimat-kampanjasta.