Sök

Kansainvälinen koulutuksen päivä 24.1.Tänään 24. tammikuuta, kansainvälisenä koulutuksen päivänä, on kiinnitettävä huomiota resurssien riittävyyden merkitykseen laadukkaan koulutuksen järjestämisen kannalta. Oikeus koulutukseen ei toteudu silloin riittävän hyvin, jos henkilöstöllä ei ole mahdollisuutta auttaa kaikkia oppilaita ja opiskelijoita tai jos ryhmäkoot haittaavat oppimista.


Koulutuksen tila vaihtelee paljon eri puolilla maailmaa. Vaikka jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koulutukseen, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon mukaan maailmanlaajuisesti 258 miljoonaa lasta ja nuorta ei käy koulua. 617 miljoonaa lasta ja nuorta ei osaa lukea tai laskea perusmatematiikkaa.


Kansainvälisen yhteistyön ja solidaarisuustyön tavoitteena tulee olla säännöllisen koulutuksen edellytysten turvaaminen kaikkialla maailmassa. Tämän tulee tarkoittaa ennen kaikkea toimintaa sotaa, väkivaltaa ja suurvaltojen harjoittamaa tuhoisaa imperialismia ja köyhempien kansojen hyväksikäyttöä vastaan.


Kuntien resurssit varsinkin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseen ovat liian vähäiset.

Meillä Suomessakaan oikeus koulutukseen ei toteudu tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntien resurssit varsinkin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseen ovat liian vähäiset - tämän takia oppilaitoksissa on jo pitkään jouduttu irtisanomaan ja vähentämään henkilöstöä, suurentamaan ryhmäkokoja sekä vähentämään oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita.


Noin 30 vuotta sitten "säästösyistä" aloitetun heikentämisen vaikutusten korjaamiseksi ja koulutuksen laadun parantamiseksi koulutukseen tarvitaan paljon enemmän rahaa kuin mitä viime aikoina siihen on budjetoitu.


Huomiota tulee kiinnittää myös toisen asteen koulutuspaikkojen saatavuuteen, sillä aikuisille välttämätön uudelleenkouluttautuminen on tällä hetkellä vaikeaa.

Koulutusta tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan lähellä perheitä, lapsia ja nuoria. Huomiota tulee kiinnittää myös toisen asteen koulutuspaikkojen saatavuuteen, sillä aikuisille välttämätön uudelleenkouluttautuminen on tällä hetkellä vaikeaa. Lähiopetusta ei tule lyhytnäköisten säästöjen nimissä korvata etäopetuksella.


Laadukkaan koulutuksen avulla opitaan elämän perustaitoja. Lisäksi koulutus on myös yksi perustavanlaatuinen keino pysäyttää äärioikeiston ja fasismin nousua. Opetussuunnitelmiin on lisättävä rauhankasvatusta. Lasten ja nuorten on tärkeää oppia ratkaisemaan ongelmia ja ristiriitoja sovitellen ja tulemaan toimeen erilaisuuden kanssa. Alaikäisille ei tule suunnata maanpuolustuskoulutusta.