Sök

Keskuskauppakamari veronkierron puolestaSuuryritysten ja bisneseliitin keulakuvajärjestönä tunnettu Keskuskauppakamari on hyökännyt avoimesti kansalaisjärjestö Finnwatchin ja sen yhteistyökumppaneiden #430miljoonaa-kampanjaa vastaan. Kampanjan avulla paljastetaan verotuksen epäkohtien seurauksena olevan verovajeen suurutta ja vaaditaan oikeudenmukaisempaa verotusjärjestelmää.


Keskuskauppakamari julkaisi keskiviikkona 20.5. blogin, jossa sen toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi väittää #430miljoonaa-kampanjaa ”kyseenalaiseksi ja loukkaavaksi” sekä valittaa kampanjan järjestöjen olevan ”vasemmiston puoluepoliittisella asialla”. Paitsi että Romakkaniemen ja K3:n oma patamusta porvarillinen ideologia paistaa läpi heidän jokaisessa ulostulossaan, on myös K3:n viestinnän näkökulmasta järin kummastuttavaa, kun ”elinvoimaisen Suomen puolesta” toimiva organisaatio näkee, ettei verolakien porsaanreikiin ja aggressiiviseen verosuunnitteluun ole tarvetta puuttua.


Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér kirjoittaa Twitterissä:Keskuskauppakamarin aggressiivinen suhtautuminen kansalaisjärjestön kampanjaan kertoo selvästi puolustuskannalle asettautumisesta. K3:ssä koetaan uhkana se, että kansalaisyhteiskunta pyrkii nostamaan julkiseen keskusteluun sellaista toimintaa, jota osa sen jäsenyrityksistä ja kumppaneista harjoittavat. Pelkästään koroilla tehtävään verosuunnitteluun ja osinkoverotuksen epäkohtiin puuttumalla Suomi saisi joka vuosi 430 miljoonaa euroa lisätuloja. Kun lukuun ottaa verotusjärjestelmän epäkohdat laajemmin, puhutaan jo useista miljardeista.


Tässä tilanteessa Kommunistinuoret näkee, ettei nykyinen vääryys voi jatkua, vaan tarvitsemme isoja verotusjärjestelmän muutoksia, joilla korjataan verolainsäädännön aukkoja, tehostetaan veronkierron valvontaa ja tutkimusta, lisätään progressioita ja kiristetään pääomiin kohdistuvaa verotusta. Kommunistinuoret menee siis uudistamistavoitteissaan huomattavasti pidemmällä kuin mitä kampanjassa esitetään.


Pelkästään koroilla tehtävään verosuunnitteluun ja osinkoverotuksen epäkohtiin puuttumalla Suomi saisi joka vuosi 430 miljoonaa euroa lisätuloja. Kun lukuun ottaa verotusjärjestelmän epäkohdat laajemmin, puhutaan jo useista miljardeista.

Joka tapauksessa suurpääoman suulla puhuvan jättiorganisaation puuttuminen kansalaisjärjestöjen kampanjaan ei ole yllättävää, mutta sitäkin asiattomampaa. Keskuskauppakamari toimii suuryritysten, rikkaiden porvareiden ja sääntelemättömän markkinatalouden eteen. Se ei huomioi pien- ja yksinyrittäjien ahdinkoa, vaan keskittyy kapitalistien intressien palvelemiseen.


Torstaina 30.4. Kommunistinuorten sivuilla julkaistiin puheenjohtaja Jiri Mäntysalon artikkeli, jossa ruodittiin muun muassa Keskuskauppakamarin laatimaa exit-strategiaa koronakriisistä jälkeisen ajan politiikaksi. Artikkelin johdosta esitetyt kysymykset lähetettiin myös Keskuskauppakamarille. Halusimme etenkin tietää, miksi K3 ei laatimassaan exit-strategiassa tiedostanut pk-yritysten olevan yritystukien tarpeessa suuryrityksiä enemmän tai kritisoinut Business Finlandin myöntämien tukien kohdentumista. Kiinnostavaa olisi ollut myös kuulla ketä palvelee se, että jo valmiiksi heikossa asemassa olevilta leikataan lisää, kun julkisia menoja halutaan karsia? Emme saaneet vastauksia Keskuskauppakamarilta.


Keskuskauppakamari toimii suuryritysten, rikkaiden porvareiden ja sääntelemättömän markkinatalouden eteen.

Tuemme #430miljoonaa-kampanjaa sen tavoitteissa ja vaadimme, että sen edellyttämiin muutostoimiin ryhdytään. Kehitys ei saa kuitenkaan jäädä siihen, vaan suuntana tulee olla muun muassa verotusjärjestelmän oikeudenmukaistamisen kautta pääoman valtaan perustuvan kapitalistisen systeemin kaataminen.