Sök

Kommunistinuoret yhdessä muiden kanssa vaatii translain uudistamista!Kommunistinuoret on ilmoittautunut mukaan allekirjoittajaksi kannanottoon translain uudistamisen kiireellisyydestä. Ihmisoikeuksien toteutumiseen vaikuttava uudistustyö ei saa olla sellainen hanke, jota voidaan lykätä eteenpäin. Lainsäädäntötyön on pohjauduttava transihmisten sekä heidän oikeuksiensa edistämistyötä tekevien järjestöjen huomioihin.


Setan liikkeelle laittamaan kannanottoon translain uudistamisen kiireellisyyden puolesta on ilmoittautunut allekirjoittajiksi perjantaihin 23.10. mennessä lähes 70 järjestöä. Myös SKP:n nuorisojärjestön Kommunistinuorten mielestä nykyiseen transihmisten tilanteeseen tarvitaan muutosta.


Kansalaisyhteiskunnan yhteisessä kannanotossa todetaan, että "uudistus parantaisi transihmisten itsemääräämisoikeutta, kehollista koskemattomuutta ja hyvinvointia sekä vapauttaisi terveydenhuollon resursseja. Me allekirjoittaneet järjestöt olemme kuitenkin huolissamme uudistuksen viipymisestä. On varmistettava, että uusi translaki ehditään säätää kuluvalla vaalikaudella. Lisäksi sukupuolen vahvistaminen tulisi tehdä mahdolliseksi myös alaikäisille."


"Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti raportissaan (31.1.2020) vaihtoehtoja translakiuudistuksen toteuttamiseksi. Raportin mukaan nykyinen oikeustila altistaa transsukupuoliset ja muunsukupuoliset henkilöt syrjinnälle ja muille oikeudenloukkauksille, erityisesti yksityisyyden loukkauksille. Työryhmä esitteli raportissa kolme eri vaihtoehtoa translain uudistamiseksi. Niin kutsutussa laajassa mallissa sukupuolen vahvistamisen oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotettaisiin toisistaan. Mallin laajimmassa versiossa kyse olisi ilmoitusmenettelystä ilman harkinta-aikaa. Laajin malli toteuttaisi todellisen itsemääräämisoikeuden parhaiten."


Lue kannanotto ja katso allekirjoittaneet järjestöt kokonaisuudessaan tästä!