Sök

Kommunistinuorten kampanja - julkisen sektorin tärkeys ja kriisien vaikutukset kapitalismissaTämänhetkinen koronavirustilanne haastaa miettimään myös yhteiskuntaa uudella tavalla. Tähän mennessä useissa maissa toteutetut laajat viruksen vastaiset toimenpiteet on saatu aikaan julkisen hallinnon toimesta ja julkisen sektoriin nojaten. Maissa, joiden julkinen sektori on vahva, on onnistuttu varautumaan ja toimimaan koronavirusta vastaan ripeämmin ja tehokkaammin. Markkinoiden rooli viruksen vastaisessa taistelussa on olematon.


Kommunistinuoret käynnistää uuden #EiAutaMarkkinavoimat-kampanjan, jonka tavoitteena on nostaa paremmin esiin sitä faktaa, että etenkin kriisitilanteissa ja yleisestikin muina aikoina vahva julkinen sektori on avain työväenluokalle paremmin toimivaan yhteiskuntaan, muistuttaa markkinoiden keinotekoisuudesta ja vähäisestä merkityksestä kriisitilanteissa sekä ennen kaikkea kapitalismin tuhoisuudesta. Kampanjan pääviestinä on se, että kriisien ja yhteiskunnan ongelmien ratkaisuissa markkinavoimiin ei ole luottamista ja siksi julkisen sektorin vahvistamiseen on todella syytä.


Kampanja on osa kreikkalaisen SYRIZA-puolueen nuorten aloitetta eurooppalaisesta #strongertogether-kampanjasta, joka pitää sisällään osittain samoja teemoja kampanjamme kanssa ja josta olemme lähteneet jatkokehittämään sisältöjä.


Kampanjan pääviestinä on se, että kriisien ja yhteiskunnan ongelmien ratkaisuissa markkinavoimiin ei ole luottamista ja siksi julkisen sektorin vahvistamiseen on todella syytä.

Erityisen huomionarvoista on viruksen vastaisten toimenpiteiden laajuus ja toteutuksen nopea aikataulu. Vaikka esimerkiksi Suomen toimet ovat todellakin tarpeellisia, osoittaa tilanne sen, että myös muihin kriiseihin, kuten kasvavaan eriarvoisuuteen ja ympäristökriisiin, olisi niin ikään mahdollista puuttua ripeilläkin toimenpiteillä, mikäli tähän riittäisi poliittista tahtoa ja kroonisempien kriisien vaikutukset näkyisivät nopealla aikajänteellä haittaavan taloutta ja markkinoita. Kun jokin kriisitilanne uhkaa selvästi markkinoita, niin silloin tulevat kapitalistitkin pyytämään valtiota apuun muun muassa yritystukien muodossa, kuten nyt koronakriisin aikaan on nähty.


Meidän mielestämme suurimman tuen yhteiskunnalta ansaitsevat ja tarvitsevat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä työtä tekevät sekä itsensätyöllistäjät, freelancerit, pätkä- ja silpputöitä tekevät sekä pien- ja yksityisyrittäjät. Tämä tulee näkyä konkreettisina tekoina ja parempana toimeentulona eikä vain juhlapuheissa. Myös pakolaisten ja siirtolaisten asemaa tulee parantaa.


Yhteiskunnan tuen tulee näkyä konkreettisina tekoina ja parempana toimeentulona eikä vain juhlapuheissa.

#EiAutaMarkkinavoimat-kampanja toimii verkossa ja somessa julkisen sektorin ja työväenluokan tekemän työn merkityksestä sekä kapitalismin kaatamisen välttämättömyydestä kertovien artikkelien ja muiden materiaalien muodossa. Mikäli tilanne sallii myöhemmin, tullaan järjestämään myös fyysisiä tapahtumia kampanjan teemoista.


Kommunistinuoret kutsuu kampanjaan mukaan myös muita toimijoita, jotka haluavat nostaa esiin kriisitilanteiden luonteen kapitalismissa. Koronakriisi, kuten kaikki kapitalismin oloissa, iskee pahiten työväenluokkaan ja kaikista köyhimpiin. Yhteiskunta tarvitsee sellaiset rakenteet, jotka luovat ihmisille edellytyksiä ja estävät eriarvoisuutta. Vain tällöin voidaan puhua oikeudenmukaisuudesta.