Sök

Kommunistinuorten vuosikokous: Stoppi tuhoisalle kapitalismille

Uppdaterad: 16 mar 2020

Koronaviruksen vaikutukset, pakolaisten heikko asema, inhimillisyyden puute sekä ympäristökriisin uhka kertovat selkeästi kapitalismin tuhoisuudesta. Suunnanmuutos parempaan on mahdollinen, mutta vaikuttavat muutokset vaativat rakenteiden uusimista.


Kaikki kriisi- ja poikkeustilanteet kapitalistisessa yhteiskunnassa tulevat iskemään koviten työväenluokkaan ja vähäosaisiin, ja näin on myös laita koronaviruksen kanssa. Tilanne näyttäytyy epävarmana varsinkin freelancereille, pätkä- ja keikkatyöläisille sekä itsensätyöllistäjille, joiden elanto on vaakalaudalla, mikäli yhteiskunnan toimintoja ryhdytään sulkemaan. Myös pienyrittäjät kokevat tilanteen pienempänä toimeentulona. Vaikka osalla palkkatyötä tekevistä on mahdollisuus tehdä etätöitä, on muistettava, ettei kaikilla asia ole näin ja huomattavalle osalle työnväenluokasta töiden väheminen, siirtyminen ja peruuntuminen tarkoittaa tulojen pienenemistä.


Toimeentulo-ongelmiin ratkaisuna olisi nykyistä korkeampi perusturvan taso heille, jotka eivät muuten pysty toimeentuloaan varmistamaan. SKP:n esittämä perusturvamalli tarjoaisi toteutuessaan kohtuulliseen elämiseen riittävän perusturvan 1200 euron suuruisena ja nostaisi ihmisiä pois köyhyydestä.


Toimeentulo-ongelmiin ratkaisuna olisi nykyistä korkeampi perusturvan taso.

Koronavirustilanne laittaa myös terveydenhoitojärjestelmän koville. Palvelujen yksityistämisten, ulkoistamisten ja julkisen sektorin resurssivajaus ovat ja ovat olleet omiaan aiheuttamaan riskejä terveydenhoidon kestävyyteen.


Kapitalismin silmittömyys näkyy myös pakolaisten huolestuttavassa tilanteessa ja pääomien takia käytävissä sodissa, jotka aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja pakolaisuutta. Näissä pääomien sodissa usein Yhdysvallat on suurena syyllisenä. Euroopan maiden vastaus turvaa hakeville pakolaisille on ollut kylmä eikä Euroopassa olla selvästi valmiita kantamaan vastuuta, ottamaan vastaan ja käsittelemään turvapaikkahakemuksia sekä lopettamaan palautukset sotaa käyviin maihin. Käytännön toiminta osoittaa, että Euroopan unionin puheet sitoutumisesta ihmisoikeuksien kunnioittamiseen eivät toteudu, vaikka oikeaa toimintaa Euroopalta tällaisessa tilanteessa olisi näyttää solidaarisuutta muiden maiden työtätekeviä kohtaan ja tarjota turvaa sitä tarvitseville.


Käytännön toiminta osoittaa, että Euroopan unionin puheet sitoutumisesta ihmisoikeuksien kunnioittamiseen eivät toteudu.

Oman lukunsa kapitalismin ”aikaansaannoksiin” tuo ympäristökriisi, suurimpina piirteinä keskilämpötilan ja merenpinnan nousu sekä luonnon monimuotoisuuden kapeneminen, jotka ovat seurausta ympäristön alistamisesta voitontavoittelulle.


Nämä kaikki osoittavat kapitalismin ongelmat ja kipukohdat, joihin ei ole näköpiirissä ratkaisuja ilman, että järjestelmä laitetaan kokonaan vaihtoon. Siksi Kommunistinuoret haastaa keskusteluun systeeminmuutoksesta ja kutsuu yhteisrintamaan luomaan tietä rahavallan ympärillä toimivan yhteiskuntajärjestelmän kaatamiseksi.


Kommunistinuorten vuosikokous 14.3.2020