Sök

Nuorisotyön rahoituksen leikkauksiin ei ole varaaValtiovarainministeriön budjettiesityksessä nuorisotyön vuosittaisesta valtionrahoituksesta on esitetty leikattavaksi lähes kolmasosa. Tämän toteutuminen hallituksen budjettiriihessä on estettävä, sillä leikkausten vaikutukset olisivat kaikkea muuta kuin näkymättömät. Odotamme nuorisotyön huomioimista yhdessä Allianssin ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa.


Budjettiriihen alla katseet kohdistuvat nyt hallituksen toimiin ja päätöksiin ensi vuoden budjettia laadittaessa. Tärkeää on ajatella mustavalkoisen, leikkausten positiivisiin vaikutuksiin uskovan, talousajattelun yli sekä kiinnittää huomiota siihen, miten nuorisoala tulisi kärsimään merkittävien leikkausten takia ja miten se toteutuessaan vaikuttaisi koko yhteiskuntaan.


Keväällä tehdyn #mpkorona-kyselyn mukaan esimerkiksi 72 % vastanneista 13-19-vuotiaista nuorista koki ahdistusta, 64 % yksinäisyyttä, ja yli puolella vastaajista oli ongelmia jaksamisen ja koulunkäynnin suhteen.

Keväällä tehdyn #mpkorona-kyselyn mukaan esimerkiksi 72 % vastanneista 13-19-vuotiaista nuorista koki ahdistusta, 64 % yksinäisyyttä, ja yli puolella vastaajista oli ongelmia jaksamisen ja koulunkäynnin suhteen. Erityisen huolestuttavaa oli, että huolia tai ongelmia kokeneista nuorista 13 prosenttia ilmoitti itsetuhoisista ajatuksista.


Esitetty leikkaus kohdistuu rahapelituotoista maksettaviin määrärahoihin, jotka ovat vähentyneet ennustettua enemmän koronatilanteen johdosta. Nykyinen tilanne, jossa nuorisoalan rahoitus on riippuvainen Veikkauksen rahapelituotoista, on kestämätön. Rahapeleistä aiheutuvia haittoja ja ongelmia on myös voitava ryhtyä ehkäisemään voimakkaasti ilman, että nuorten hyvinvointia tukevaa toimintaa vaarannetaan rahoitusleikkauksilla.


Nuorisoalan kattojärjestön Allianssin mukaan leikkaukset näivettäisivät toteutuessaan nuorisoalan toimintoja merkittävästi. Kommunistinuoret on Allianssin jäsenjärjestö. Jaamme saman huolen sekä odotamme hallitukselta vastuullista politiikkaa nuorisotyön näkökulmasta.


Nuorisojärjestöjen yhteiskunnallinen vaikuttamistyö kärsisi sekä ilman etsivän nuorisotyön ja työpajojen ammattilaisia yli 34 000 nuorta jäisi ilman tukea.

Kokoluokaltaan noin 15 miljoonan euron leikkaus tarkoittaisi toteutuessaan muun muassa sitä, että kymmenet tuhannet nuoret jäisivät harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle, nuorisopalveluissa pystyttäisiin kohtaamaan huomattavasti nykyistä vähemmän nuoria, nuorisojärjestöjen yhteiskunnallinen vaikuttamistyö kärsisi sekä ilman etsivän nuorisotyön ja työpajojen ammattilaisia yli 34 000 nuorta jäisi ilman tukea.


Valtion tulopuolta on täysin mahdollista kehittää muun muassa ryhtymällä kansallistamaan tuotantovälineitä ja yhteiskunnallisia palveluita sekä siten luomalla valtiolle liiketoimintaa. Verotusta on myös säädettävä oikeudenmukaisemmaksi etenkin pääomien verotusta kiristämällä sekä hävittäjähankinnoista on luovuttava. Lue lisää kannoistamme budjettiriiheen tästä!


Tule myös kertomaan mielipiteesi ja terveisesi budjettiriiheen Säätytalon edustalla Helsingissä järjestettävässä mielenosoituksessa maanantaina 14.9. klo 8-12!