Sök

Poliittiset villasukat ja systeeminmuutosKommunistinuoret järjesti tiistaina 15. joulukuuta etänä Vastavirta-webinaarin ”Vaihtoehdottomuus ei ole vaihtoehto”. Webinaarissa puhuttiin yhteiskunnassa vallitsevasta, poliittisesta vaihtoehdottomuuden ilmapiiristä sekä haettiin teitä uuteen yhteiskuntaan. Lisäksi webinaari antoi hyviä ajatuksia ja ideoita haastaa porvarillinen hegemonia.


Osana Vastavirta-ajattelua kansalaisyhteiskunnan erilaiset toimijat; kansalaisjärjestöt, joukkoliikkeet, ay- ja rauhanjärjestöt, poliittiset järjestöt ja yksittäiset aktivistit ovat rakentaneet yhdessä SKP:n toimijoiden kanssa vuonna 2020 erilaisia Vastavirta-tapahtumia. Nyt oli Kommunistinuorten vuoro.


”Vaihtoehdottomuus ei ole vaihtoehto” -webinaarin alkuun puhuttiin hyvä tovi viimeisimmistä konkreettisista esimerkeistä, jotka tuovat esiin vaihtoehtojen puutteen yleisessä poliittisessa keskustelussa.


Hallituksen on oltava valmis ottamaan kommentteja vastaan myös kriittisemmiltä ay-ääniltä, joita ei tänä päivänä juuri kuulu.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen oli vähän aikaa sitten kertonut julkisesti olevansa pettynyt pääministeri Sanna Mariniin, sillä hän ei ollut ilmaissut tukeaan hoitajien koronalisille siitä kysyttäessä. Vasemmistohenkisen Joukkovoima-liikkeen Facebook-ryhmässä Rytkösen kommentille oltiin pöyristyneitä ja häntä jopa väitettiin ”persujen kätyriksi”. Täysin aiheellinen pettymys hallituksen toimimattomuudesta hoitajien jaksamisen ja terveydenhuollon kantakyvyn puolesta oltiin valmis käsittämään hyvin nurinkurisesti, sillä automaattisesti kritiikin kuviteltiin satavan oppositiopuolueiden pisteiksi, joka ei pidä paikkaansa. Mikäli hallituksella on aito halu toimia duunarien jaksamisen tukemiseksi, on sen oltava valmis ottamaan kommentteja vastaan myös kriittisemmiltä ay-ääniltä, joita ei tänä päivänä juuri kuulu.


Toinen selvä esimerkki vaihtoehdottomuuden ilmapiiristä juurikin nykyiseen hallitukseen liittyen on hävittäjähankinnat. Vaikka järjestöt ja monet hallituspuolueiden kannattajatkin ovat enemmän tai vähemmän pitäneet esillä tarvetta lisäkeskustelulle hankinnoista ja joulukuun alussa yli 200 erilaista vaikuttajaa toimittivat eduskunnalle vetoomuksen, jossa he vaativat hävittäjähankintojen lykkäämistä, ei tämä ole onnistunut rikkomaan riittävästi hallituksen, Puolustusvoimien ja porvarillisen median ylläpitämää sotahulluuden hegemoniaa. Kaikki faktat ja terve järki on hävittäjähankintoja vastustavan kansalaistoiminnan puolella, sillä yhteiskunnan resursseja tarvitaan akuutisti etenkin koronakriisin ja ympäristökriisin hoitoon enemmän kuin tarpeettomiin ja vanhentuneisiin hävittäjiin.


Yksittäisten konkreettisisten teemojen suhteen toimimista tarvitaan, sillä on olemassa kaiken kokoisia asioita ja kaikki ovat yhtä poliittista – myös mummon villasukat ovat poliittisia, sillä ne ovat kulkeneet tuotantoketjun läpi. Siksi kommunistista näkökulmaa kaivataan ajankohtaisiin yksittäisiin aiheisiin, kuten juuri nyt vaikkapa eläkeputkeen.


Eriarvoisuus juontuu kapitalismin luokkayhteiskunnasta, tuotantosuhteista ja tulonjaon kuiluista.

Joka tapauksessa tarvitaan myös laajempaa systeemiajattelua. Kaikki yhteiskunnan ilmiöt ja ongelmat kytkeytyvät laajempiin rakenteellisiin ongelmiin, kuten luokkaeroihin, voittojen kasaantumiseen harvojen käsiin ja kaiken kaupallistamiseen, jotka ovat sisäänrakennettua toimintalogiikkaa kapitalistisessa järjestelmässä. Esimerkiksi eriarvoisuuden torjumisessa on huomattava, että eriarvoisuus juontuu kapitalismin luokkayhteiskunnasta, tuotantosuhteista ja tulonjaon kuiluista. Muu kuin hätäinen laastarointi vaatii systeemiin asti meneviä muutoksia. Haasteena on saada yhä useammat ihmiset ymmärtämään systeemiajattelun ja vaatimaan sen muutosta.


Väliin tutustuttiin Demokraattisen sivistysliiton nettisivujen materiaalipankista löytyviin hyviin opintomateriaaleihin. Heli Pohjanhovi on kirjoittanut reilu vuosi sitten uusliberalismin historiasta ja luonteesta. Uusliberalismi on kapitalismin osa ja poliittinen suuntaus, joka pyrkii minimoimaan valtion ja julkisen sektorin roolin palvelujen järjestämisessä ja tavoittelee markkinoiden ylivaltaa ja vapautta. Pitkälti uusliberalistista politiikkaa, jota on toteutettu Suomessa viimeiset vuosikymmenet, on ”kiittäminen” siitä, että monilla työläisillä on tänä päivänä hyvin vaihtoehdoton kuvitelma asioiden tilasta eikä kehitystä osata pohtia kapitalismin reunoja pidemmälle.


Webinaarin keskusteluissa nostettiin myös esiin tarve selittää sosialismin ja kommunismin aatteiden perusperiaatteet auki entistä selvemmin käytännön esimerkkien kautta, mitä hyvää kommunistit tarjoavat sekä miten sosialismissa ja kommunismissa asiat voidaan hoitaa yhdessä paremmin kuin nyt omistava luokka hoitaa kapitalismissa. Tutustu Kommunistinuorten teksteihin Mitä on sosialismi? ja Mitä on kommunismi? Meillä kaikilla on tärkeä rooli näiden tekstien ja muiden vastaavien kuvausten eteenpäin jakamisessa ja näkyväksi saattamisessa.


Lisäksi Jari Karttunen on tehnyt niin ikään DSL:n materiaalipankista löytyvän diaesityksen, jossa kerrotaan sosialimista vaihtoehdoisena yhteiskuntajärjestelmänä. Myös teoreetikko Friedrich Engelsin kirjoitusta ”Kommunismin periaatteet” suositeltiin luettavaksi.


Webinaarissa ideoitiin valtion omaa täysin maksutonta ja mainoksetonta some-palvelua.

Porvarillinen hegemonia eli porvarien kyky hallita eri sektorien avulla yhteiskuntaa on myös todellisuutta mediassa. Kommunistien on siksi haastavaa saada viestiänsä näkyviin ja kuuluviin porvarien hallitsemissa medioissa. Hiljentämistä vastaan on toimittava, hyödynnettävä omia työväenmedioita, kuten Tiedonantajaa, sekä otettava käyttöön myös sosiaalisen median palvelut, joissa tuoda aktiivisesti esiin kommunistista näkökulmaa - erilaisia tehokeinoja käyttäen näkyvyyden parantamiseksi. Vaikka yleisimmät somen palvelut ovat periaatteessa käyttäjille maksuttomia, niin mainosrahoilla pyörivät suuryritykset pakottavat käyttäjiä katsomaan mainoksia, joka on ristiriidassa maksuttomuuden periaatteen kanssa. Webinaarissa ideoitiin valtion omaa täysin maksutonta ja mainoksetonta some-palvelua, joka olisi kaikkien Suomessa asuvien käytettävissä, samalla logiikalla kuin julkisen median Ylen palvelut.


Kokonaisuudessaan Kommunistinuorten ”Vaihtoehdottomuus ei ole vaihtoehto” -Vastavirta-webinaari antoi hyviä ajatuksia ja ideoita haastaa porvarillinen hegemonia ja vaihtoehdottomuus sekä luoda uutta edistyksellistä muutoksen näkökulmaa yhteiskuntaan.