Sök

Suomi tarvitsee rauhanpolitiikkaaVertailtaessa siviiliaseiden määrää asukkaita kohden Suomi on maailman maiden listan kärkijoukoissa. Nyt tarvitaan rauhantyöhön sitoutuvia päätöksiä, joilla siviiliaseiden saatavuutta ryhdytään maassamme rajoittamaan. Suomen tulee myös alkaa toimimaan kansainvälisesti sillanrakentajana eikä aseteollisuuden pönkittäjänä.


Suomessa luvallisia ampuma-aseita on yli 1,5 miljoonaa, minkä seurauksena Suomi on listan kärjessä siviilien omistamien aseiden määrässä. Vuoden 2018 Small Arms Surveyn mukaan Suomessa on 32,4 asetta 100 asukasta kohti. Tarvittavista aseluvista huolimatta siviiliaseiden helppo saatavuus ja suuri lukumäärä on nähtävissä yhdeksi tekijäksi Suomessa tapahtuvaan väkivaltaan niin perheväkivallan kuin muidenkin väkivallan muotojen osalta.


Kotimaan rauhanpolitiikan yhtenä tavoitteena tulee olla siviiliaseiden kielto.

Suomessa on ryhdyttävä poliittisilla toimilla, yhdessä kansalaistoimijoiden kanssa, purkamaan väkivallan kulttuuria, jota myös siviiliaseiden helppo saatavuus osaltaan ylläpitää. Siksi kotimaan rauhanpolitiikan yhtenä tavoitteena tulee olla siviiliaseiden kielto.


Global Peace Indexin mittareilla huomionarvoista on myös Suomen harjoittama asevienti ulkomaihin, jota harjoitetaan hyvin matalalla kynnyksellä vaikka Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan ”Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin”. Hallitus ei ole toteuttanut omia lupauksiaan tai tehnyt korjausliikettä tähänkään kysymykseen, vaan esimerkiksi viime vuonna valtioneuvosto myönsi uuden asevientiluvan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, joka on yksi osapuoli Jemenin sodassa.


Suomesta viedään aseita, niiden osia ja ammuksia sekä puolustusministeriön myöntämillä luvilla että poliisihallituksen luvilla, jolloin puhutaan siviiliaseista. Poliisihallituksen myöntämien siviiliaseiden vientiluvat on luokiteltu salaisiksi, jonka myötä aseiden käyttötarkoituksesta ei ole saatavilla tietoa. Asioiden piilottelu on hyökkäys avoimuuden periaatetta vastaa ja herättää kysymyksen siitä, miksei vientilupaprosessia haluta tehdä rehellisesti ja läpinäkyvästi. Rauhanjärjestöt vaativat viime vuoden lokakuussa, että Suomen aseviennin lupajärjestelmä yhdenmukaistetaan niin, että sekä sotatuotteiden että siviiliaseiden vienti tehdään julkiseksi.


Kansallisesti tulee säätää rauhanlaki, joka tekee rauhan aikana sotatoimiin ryhtymisestä laitonta.

Siviiliaseiden määrä, aseviennit ulkomaille ja suunnitellut kymmenien miljardien hävittäjäkaupat eivät edusta sellaista poliittista linjaa, jota Suomen pitää edistää tai maailma tarvitsee. Suunnanmuutos tarvitaan kohti rauhantyön toteuttamista käytännössä. Yhteistyössä rauhanjärjestöjen kanssa on ryhdyttävä ehkäisemään väkivaltaa sekä kansainvälisesti painotettava rauhanomaista konfliktien ratkaisua nykyisen sotahakuisen hyökkäyspolitiikan sijaan. Suomen on edistettävä tappajarobotit kieltävää sopimusta ja allekirjoitettava ydinaseet kieltävä sopimus. Lisäksi kansallisesti tulee säätää rauhanlaki, joka tekee rauhan aikana sotatoimiin ryhtymisestä laitonta.