top of page
Sök

Svenska språket behövs i samhället och samarbetet


I bakgrunder en bild om 'Tala gärna svenska med mig' -stiften och på bilden en text 'Svenska språket behövs i samhället och samarbetet!'.

Den 6 november firas svenska dagen i Finland. Ungkommunisterna vill påminna på svenska dagen om vårt andra inhemska språkets betydelsen och allas möjligheter för att studera språket som spelar en viktig roll i nordiska samarbetet - för vänstern också.


Idag talar nästan 300 000 människor svenska som deras modersmål i Finland. I språkgruppen tillhör olika slags av människor liksom i alla andra folkgrupper också. För många som talar svenska har mött diskriminering och negativa attityder bara för att de använder deras modersmål i publiken.


Vad kan vi göra åt saken? Många fördomar skapas när det finns ingen korrekt information och språket syns inte i människornas vardagen. Därför är det nyttigt för att inkludera svenskan till samhället. Nuvarande svenska timmar i grundskolan räcker inte att säkerställa kunskapen och utbildningsmetoder är säkert inte alltid inspirerade. Det finns också språklig segregation i många sektorer i samhället, till exempel man hör inte svenskspråkig musik från finska kanaler.


I myndigheter det finns en stor behov för att utforska intern fördomar mot svenskspråkiga och hinder för användning av språket när det behövs i arbetet. Därför ska medarbetare i myndigheterna utbildas mer och bättre om språkliga rättigheter.


Kommunisterna behöver också nordiska samarbetet och kunskaper på svenska hjälper mycket.

Det menar inte att svenskan i Finland ska må bra när officiella brev delas hem på svenska, alla barn ska lära sig lite av språket i skolan och det hörs svenska röst i tågen. En riktig progress mätts när allt färre människor måste bli rädda för att använda sitt modersmål och allt mera ska lära sig flytande svenska och veta om vårt andra inhemska språket.


Kommunisterna behöver också nordiska samarbetet och kunskaper på svenska hjälper mycket. En av de viktigaste saker som handlar om svenska språket, vi kommunisterna måste komma ihåg är att vår ideologin tror på mångsidig utbildning och inga borgarna äger något språk. Största delen av svenskspråkiga är arbetarklassen som vill kommunicera och bli hörd på deras modersmål - och de ska ha en rätt för det!


Finlands kommunistiska partis sekretariat publicerade ett uttalande för "tvångssvenska" på svenska dagen i 2013. Textens budskap är aktuellt idag också.

bottom of page