Sök

Tarvitsemme kattavan ja maksuttoman joukkoliikenteenJoukkoliikenteen kehittäminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää yksityisautoilua ja liikenteen päästöjä. Osana kehittämistä joukkoliikenteestä tulee tehdä entistä ekologisempaa, kattavampaa ja edullisempaa.


Suomessa yksityisautoilu on kasvanut roimasti viime vuosikymmeninä. Viime vuoden lopulla maamme autokantaan kuului Tilastokeskuksen mukaan 4,3 miljoonaa autoa, kun esimerkiksi vuonna 1995 vastaava luku oli 2,2 miljoonaa. Vajaassa parissakymmenessä vuodessa henkilöautoilla ajettavat kilometrit ovat lisääntyneet yli 11 miljardilla kilometrillä, kun linja-autoliikenteessä kasvua on tapahtunut samassa ajassa vain 0,2 miljardin kilometrin verran. Raiteilla henkilöliikenteen kilometrejä kertyi yhdeksän vuotta sitten noin 0,96 miljardia kilometriä ja tämän vuoden alussa hieman yli miljardi kilometriä.


Joukkoliikenteen volyymin kasvu on siis ollut hyvin pientä yksityisautoilun kasvuun verrattuna. Tällä samalla menolla ei voida mitenkään onnistua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteessa, jonka mukaan liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.


Emme voi luottaa vain tunnin junien kaltaisiin jättihankkeisiin, vaan tarvitaan lisäpanostuksia ja rohkeita tekoja myös pienemmissä kaupungeissa, seutukunnissa ja haja-asutusalueilla.

Raide- ja linja-autoliikenteessä kaivataan muutosta. Paikallisliikenteen vuoroja ja tarpeen mukaista kalustoa tulee suunnitella yhdessä asukkaiden kanssa samaan aikaan, kun tehdään kunnissa toimia yksityisautoilun rajoittamiseksi. Laajemmassa mittakaavassa tulee edistää raiderakentamista sekä jo käytöstä poistettujen raiteiden avaamista uudelleen henkilöliikenteelle. Emme voi luottaa vain tunnin junien kaltaisiin jättihankkeisiin, vaan tarvitaan lisäpanostuksia ja rohkeita tekoja myös pienemmissä kaupungeissa, seutukunnissa ja haja-asutusalueilla. Joukkoliikenteen kehittämisen yhteydessä sen maksuttomuutta on tuettava, jotta yhdenvertaisuus liikkuvuuden mahdollisuuksissa toteutuu paremmin.Julkista ja laadukasta rakentamista


Joukkoliikennehankkeiden rakentaminen tulee olla suurimmilta osin julkista. Tämän tulee tarkoittaa kunnallisissa ja alueellisissa hankkeissa kunnallisen rakentamisen lisäämistä ja kunnallisten rakennuslaitosten perustamista sekä laajemmissa hankkeissa valtion toteuttaman rakentamisen uudelleenkäynnistämistä. Tällä hetkellä Väylävirasto sekä kunnat ja kaupungit toimivat usein joukkoliikenne- ja tiehankkeiden tilaajina, mutta urakoitsijan tehtävät on kilpailutettu ja työt tilattu yksityiseltä yritykseltä.


Yksityisen rakentamisen ongelmat ovat tulleet esiin monissa rakennusprojekteissa ylipäätään.

Yksityisen rakentamisen ongelmat ovat tulleet esiin monissa rakennusprojekteissa ylipäätään, kuten Länsimetron ja Olympiastadionin tapaukset lähiajoilta todistavat. Kustannukset ovat kohonneet roimasti alkuperäisestä budjetista, aikataulut viivästyneet, laadunvalvonta ja työnjohto ollut puutteellista sekä rakentamisen lopputuloksessa ongelmia. Lukuisat kunnat painivat epäterveiden tilojen aiheuttamien haasteiden kautta eikä tilannetta helpota se, että korjaustoimien urakoitsijat kilpailutetaan ja sopimus tehdään halvimman vaihtoehdon kanssa.Tarvitsemme myös polttoaineuudistuksen


Joukkoliikenteen kehittäminenkään ei kuitenkaan lopeta yksityisautoilun tarvetta kokonaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ajoneuvoissa käytettäviin polttoaineisiin. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä tulee pystyä niin liikenteessä kuin koko yhteiskunnassa luopumaan. Autojen uusiutumattomista luonnonvaroista tuotetut polttoaineet on järkevää korvata esimerkiksi jätteistä valmistetulla uusiutuvalla dieselillä tai muilla ekologisesti tuotetuilla polttoaineilla. Sama polttoainemuutos tarvitaan myös linja-ja kuorma-autojen osalta.


Suuntana tulee olla yksityisautoilun ja autokannan vähentäminen, yhteiskunnallinen energiansäästö sekä uusiutumattoman energian korvaaminen uusiutuvilla.

Yksityinen bisnes lobbaa tehokkaasti hallituksille sähköautoja ratkaisuna liikenteen kasvaviin päästöihin. Sähköautoista ei ole kuitenkaan pelastajiksi, sillä tieliikenteen laaja sähköistäminen, ilman autokannan vähentämistä, kasvattaisi nopeasti lisäenergian tarvetta yhteiskunnassa ja painostaisi lisäämään ympäristölle haitallisen ydinvoiman tuotantoa. Myös esimerkiksi sähköautojen akkujen ja ylipäätään uusien henkilöautojen massatuotanto kuluttaa luonnonvaroja. Suuntana tulee olla yksityisautoilun ja autokannan vähentäminen, yhteiskunnallinen energiansäästö sekä uusiutumattoman energian korvaaminen uusiutuvilla.