top of page
Sök

Ungkommunisternas årsmöte 2022 hålls i Kuopio och på distans


Keltaisella pohjalla punainen teksti 'Vuosikokous 2022' sekä tiedot paikasta ja ajasta sekä tekstien alla Kommunistinuorten logo.

Vi inbjuder våra medlemmar till Ungkommunisterna rf:s ordinarie årsmöte lördagen den 19 mars kl 14.00-17.00. Mötet kommer att hållas fysiskt på FKP:s Kuopios distriktskontor (Haapaniemenkatu 8 A 48, 70100 Kuopio) och på distans på Ungkommunisternas Discord-servern.


Om du är medlem men ännu inte på servern, vänligen kontakta: kommunistinuoret@gmail.com!


Anmäl dig via e-post senast 14 mars om du vill närvara vid årsmötet på plats i Kuopio. Vid behov köper Ungkommunisterna resebiljetter till medlemmar i förväg eller ersätter resekostnader i efterhand. Anmäl detta och eventuellt behov av boende vid anmälan!


Det är möjligt för icke-medlemmar som är involverade i vår verksamhet att närvara vid årsmötet som observatörer. Ange även din vilja att vara observatör via e-post senast 14 mars!


Regelbundna ärenden diskuteras, t.ex. valet av Ungkommunisternas ordförande, generalsekreterare och styrelse! Mötesmaterial har skickats via e-post till medlemmarna den 14 februari.


Anmälning & mer information: kommunistinuoret@gmail.com


Kamratliga välkomna!


Styrelsen

bottom of page