top of page
Sök

Ungkommunisternas lokala avdelningar


Kuvassa punaisella pohjalla teksti 'Komnuorten uudet paikallisosastot' ja Kommunistinuorten logo.

På grund av den Ungkommunisternas ökade verksamheten har vi kunnat grunda de första lokala avdelningar för vår ungdomsorganisation. Det finns för närvarande tre lokala avdelningar; Åbo-regionen, Tammerfors-regionen och huvudstadsregionen.


För lokala saker, frågor och förslag kan du kontakta direkt lokala avdelnings kontaktperson, vars e-postadress ser du på våra nätsidornas Lokala avdelningar -sidan. Dessutom fungerar den riksomfattande Ungkommunisternas kontaktinformationen för alla intresserade!


Är du aktiv i Ungkommunisterna och vill grunda en ny lokal avdelning? Khttps://sv.kommunistinuoret.fi/yhteystiedotontakt oss, så planerar vi mer!

bottom of page