Sök

Venezuelan bolivaarista kehitystä tuettavaKansainvälinen Venezuelan solidaarisuuspäivä 19.4. haastaa kaikki vasemmistolaiset ja edistykselliset toimijat ottamaan kantaa ja osoittamaan tukensa bolivaariselle vallankumoukselle sekä kansan oikeudelle päättää itse omista asioista ja säilyttää rauha.


”Solidaarisuus on avainsana, joka kuvastaa hyvin myös Venezuelassa vaikuttaneiden sekä käynnissä olevien hankkeiden ja uudistusten luonnetta. Maassa on jatkettu alkujaan Hugo Chávezin johdolla toteutettua politiikan linjaa köyhyyden vähäntämiseksi, kansan perusturvan ja -oikeuksien turvaamiseksi sekä suvereniteetin puolustamiseksi. Tämä politiikka on antanut inspiraatiota ja toiveikkuutta monille toimijoille ympäri maailmaa paikallisissa taisteluissa sosialismin eteen,” sanoo Kommunistinuorten puheenjohtaja Jiri Mäntysalo.


Vasemmistolaisen poliittisen tien valinnut Venezuelan kansa on ollut jatkuvasti Yhdysvaltojen rikollisen imperialismin kohteena, joutuessaan kokea muun muassa kauppasaarron ja pakotteet sekä sotilaallisen uhan. Venezuelan väkivaltainen oikeisto-oppositio on ollut vastuussa hallintoa vastaan kohdistetuista hyökkäyksistä sekä kansaa kahtiajakavasta toiminnasta. Nyt hallituksen ja opposition välillä on tosin käyty jo hyvän aikaa vuoropuhelua, joka on selvästi lieventänyt levottomuuksia.


”On totta, että Venezuelassa on yhteiskunnallisia ongelmia ja varmasti korjattavaa. Yhdysvaltojen kauppasaarto ja pakotteiden vaikutus näiden ongelmien aiheutumisessa ja kroonistumisessa on ilmeinen. Pakotteet hankaloittavat työtä yhteiskunnan kehityksen eteenpäin viemiseksi. Siksi kansainvälisen tuenosoituksen merkitys Nicolás Maduron hallinnolle ja sen tavoitteille korostuu,” Mäntysalo kuvailee.


Suomen kommunistinen puolue on mukana Maailman rauhanneuvoston (WPC) sekä Venezuelan kansainvälisen solidaarisuuskomitean (COSI) aloitteessa Venezuelan kansan itsemääräämisoikeuden ja rauhan puolustamiseksi. Aloite on aiheessaan ja ajankohtaisuudessaan tärkeä ja se antaa syytä voimistaa käytännön solidaarisuustoimintaa.


”Nyt pitää vaatia laajan edistyksellisen ja anti-imperialistisen yhteisön äänin Venezuelan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista sekä tukea kansan työtä ja taistelua bolivaarisen vallankumouksen tiellä,” Mäntysalo kertoo.


Juliste Maailman rauhanneuvoston (WPC) ja Venezuelan kansainvälisen solidaarisuuskomitean (COSI) aloitteesta.