Sök

Vihreä imperialismi on ympäristön hyväksikäyttöä

Uppdaterad: 4 nov 2020Sitä mukaa, kun ympäristölliset ongelmat, kuten luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmaston lämpeneminen, ovat käyneet yhä selvemmiksi, suurbisnes ja yritysmaailma pyrkivät valjastamaan ekologisuuden oman markkinointinsa ja voitontavoittelunsa välineeksi ilman konkreettisia ympäristötekoja.


Suurin ihmiskuntaa koskeva uhka, ympäristökriisi, on aiheutunut näin huolestuttavaksi ihmisen toiminnan seurauksena. Eikä keiden tahansa ihmisten, vaan materian tuotannon ja voiton maksimoinnin takana olevien porvarien takia. Ylituotanto on johtanut kulutusjuhlaan, jossa meillä kaikilla on oma roolimme olla tukematta turhan materian tuottamista. Lopullinen vastuu ja mahdollisuus ympäristön tuhoamisen lopettamiseen on heillä, jotka keräävät ylituotannosta voitot. Sitä vastuuta nämä kapitalistit eivät kuitenkaan halua kantaa ja näin myös ympäristön riiston lopettaminen jää työväenluokan työksi.


Bisnes pyrkii näennäisesti sitoutumaan ympäristövastuuseen, jotta se voi samalla jatkaa luonnonvarojen tuhlaamista.

Kapitalistiseen tuotantotapaan on sisäänrakennettu voitontavoittelu ja harvainvalta. Kapitalistit menestyvät työläisten tekemän työn ansiosta ja rakenteellinen eriarvoisuus vain jatkuu. Todelliseen tarpeisiin pohjautuvan materian tuotanto, luonnonvarojen vastuullinen käyttö ja luokkayhteiskunnan purku on mahdollista vain systeeminmuutoksen kautta, jolla siirrymme ympäristötuhoon johtavan toimimattoman kapitalismin uralta kaikkien perustarpeet luontoa arvostaen täyttävään sosialistiseen yhteiskunta- ja talousjärjestelmään. Sosialismiin siirtymistä toteuttamaan tarvitsemme proletaarisen ympäristöliikkeen, jonka tavoitteet ovat radikaalin muutoksen puolesta, eivätkä ole sponsorirahalla myytävissä.


Vihreässä imperialismissa omaa etuaan tavoitteleva bisnes pyrkii näennäisesti sitoutumaan ympäristövastuuseen, jotta se voi samalla jatkaa luonnonvarojen tuhlaamista maailmanlaajuisesti.


Suomen kommunistisen puolueen käynnistämä Unmask Green Imperialism -kampanja tuo esiin vihreän imperialismin käsitettä sekä paljastaa naamioitua, bisneksen hyväksi tehtävää ympäristön hyväksikäyttöä. Kampanja toimii yhteistyössä systeeminmuutosta vaativien aktivistien kanssa.


Käsitteenä vihreä imperialismi tarvitsee lisää keskustelua ja meillä jokaisella on syy tehdä siitä enemmän näkyvää. Kun näet ympäristölle haitallista toimintaa tekevien yritysten käyttävän ekologisuutta oman asemansa pönkittämiseen, jaa siitä kuva someen hashtagilla #unmaskgreenimperialism


Unmask Green Imperialism -kampanjan vetoomuksen voit käydä allekirjoittamassa tästä!