Integritetspolicy

Seloste päivitetty viimeksi 5.7.2021.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotto

Kommunistinuoret ry, jäljempänä ”yhdistys”, Viljatie 4 B 3. kerros, kommunistinuoret@gmail.com. Rekisteriasioita hoitavat puheenjohtaja Jiri Mäntysalo ja taloudenhoitaja Erno Haverinen, joihin voi ottaa yhteyttä henkilötietoja tai tätä selostetta koskevissa asioissa yhdistyksen yleisen sähköpostin kautta.

 

2. Rekisterin nimi

Kommunistinuoret ry:n jäsenrekisteri sekä Liity jäseneksi -lomake kommunistinuoret.fi-verkkosivustolla.

3. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen jäsenet. Liity jäseneksi -lomake säilyttää kaikki lomakkeen kautta lähetetyt yhteydenotot.

 

4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Perusteena on rekisteröidyn suostumuksella, jäsenyyden vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva yhdistyksen toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsentilanteen seuranta, jäsenviestintä, tapahtumien suunnitteluun ja analysointiin liittyvät käyttötarkoitukset sekä tarvittaessa jäsentutkimus.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää rekisteröidyn perustietojen (nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron) lisäksi syntymäajan ja jäseneksi liittymisen päivämäärän.

 

6. Tietolähteet

Tietoja kerätään yhdistyksen verkkosivustolla (kommunistinuoret.fi) löytyvällä Liity jäseneksi -lomakkeella. Jäseneksi hakeva voi antaa tietonsa myös lähettämällä ne sähköpostilla tai yhdistyksen sosiaalisen median kanavien (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Discord) kautta.

 

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle eikä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

 

8. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä sen aikaa, kun rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä on voimassa. Liity jäseneksi -lomake säilyttää kaikki lomakkeella lähetetyt yhteydenotot niin kauan, kunnes ne lomakkeen järjestelmän haltijan toimesta poistetaan.

 

9. Tietojen suojaus ja käsittelijät

Jäsenrekisteri sijaitsee suojattuna tiedostona pilvipalvelussa. Tiedostoon on pääsy ja käyttöoikeus puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Siitä otetaan toiminnan niin vaatiessa rajattuja kopiota tapahtumien järjestäjille. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea käsittelijöiden huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä tietosuojalain noudattamiseen.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa sekä pyytää tietojaan korjattaviksi tarvittaessa. Tietojen tarkastuksen ja korjauksien pyynnöt tulee osoittaa yhdistyksen yleisen sähköpostiosoitteen kautta.

 

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

Selosteeseen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Päivitämme ajantasaisen tietosuojaselosteen yhdistyksen verkkosivuille ja lisäämme näkyviin viimeisimmän muokkauspäivämäärän. Muutoksien ollessa merkittäviä tiedotetaan asiasta erikseen yhdistyksen verkkosivuilla ja some-kanavissa.