Integritetspolicy

Seloste päivitetty viimeksi 9.3.2020.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotto

Kommunistinuoret ry, jäljempänä ”yhdistys”, Viljatie 4 B 3. kerros, kommunistinuoret@gmail.com. Rekisteriasioita hoitaa pääsihteeri, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietoja tai tätä selostetta koskevissa asioissa yhdistyksen yleisen sähköpostin kautta.

 

2. Rekisterin nimi

Kommunistinuoret ry:n jäsenrekisteri

3. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen jäsenet.

 

4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Perusteena on rekisteröidyn suostumuksella, jäsenyyden vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva yhdistyksen toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely.

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsentilanteen seuranta, jäsenviestintä, tapahtumien suunnitteluun ja analysointiin liittyvät käyttötarkoitukset sekä tarvittaessa jäsentutkimus.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää rekisteröidyn perustietojen (nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron) lisäksi syntymäajan ja jäseneksi liittymisen päivämäärän.

 

6. Tietolähteet

Tietoja kerätään yhdistyksen verkkosivuilla (kommunistinuoret.fi) olevalla liittymislomakkeella. Jäseneksi liittyvä voi antaa tietonsa myös lähettämällä ne sähköpostilla tai yhdistyksen sosiaalisen median kanavien (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Discord) kautta.

 

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle eikä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

 

8. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä sen aikaa, kun rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä on voimassa.

 

9. Tietojen suojaus ja käsittelijät

Jäsenrekisteri sijaitsee suojattuna tiedostona puheenjohtajan hallinnoimalla asemalla ja siitä on olemassa päivittyvä varmuuskopio. Siitä otetaan toiminnan niin vaatiessa rajattuja kopiota tapahtumien järjestäjille. Rekisterin käyttöoikeus on puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtajalla ja pääsihteerillä. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea jokaisen käsittelijän huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä tietosuojalain noudattamiseen.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa sekä pyytää tietojaan korjattaviksi tarvittaessa. Tietojen tarkastuksen ja korjauksien pyynnöt tulee osoittaa pääsihteerille yhdistyksen yleisen sähköpostiosoitteen kautta.

 

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

Selosteeseen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Päivitämme ajantasaisen tietosuojaselosteen yhdistyksen verkkosivuille ja lisäämme näkyviin viimeisimmän muokkauspäivämäärän. Muutoksien ollessa merkittäviä tiedotetaan asiasta erikseen yhdistyksen verkkosivuilla ja some-kanavissa.