top of page

Riksdagsval 2023

Ungkommunisterna_Inga fler nedskärningar och elände_200223.png

En stor förändring av den politiska inriktningen behövs i Finland. Sanna Marins fempartiregering har accelererat militarismen och fört in Finland i militäralliansen Nato, antagit en tvångslagstiftning som bröt sjuksköterskornas strejker och misslyckats med att lösa in klimatlöftena och åtgärda det största problemet med bastjänster: bristen på tillräckliga finansiering.

 

I Finland har det i 30 år rådt en nyliberal konsensus där alla riksdagspartier har accepterat den politik som koalitionen önskat, även om den bara har gynnat ett fåtal. Vårt lands rikedom har ackumulerats i händerna på de rikaste 10 procenten, och det mesta av inkomsttillväxten har delats av den rikaste procenten. Många människor kämpar för att klara sig och måste ta till flera jobb och osäkra och splittrade jobb. I många regioner har bostadspriset redan överskridit smärtgränsen, då en orimlig del av inkomsten som enbart används för att betala hyran går åt.

 

De nuvarande riksdagspartierna har inte kunnat utmana samlingspartiets politik eller komma med ett tydligt alternativ för omfördelning av makt och rikedom samt ekologisk systemförändring, fredsbyggande och jämlikhet. Vi arbetare och de som lider av marknadsbaserad politik måste göra våra röster hörda. Därför FKP.

 

Läs mer om Ungkommunisternas åsikter till aktuella frågor (på finska)!

 

Länk till FKP:s valprogram (på finska) samt valmanifest (på svenska)!

bottom of page