top of page

Kontakt

E-post

kommunistinuoret@gmail.com

Bankkontonummer

FI27 5700 8120 5405 34

Ordförande

Bex Tapanainen

bex.kivisto@gmail.com

Generalsekreterare

Jiri Mäntysalo

jiri.mantysalo@yahoo.fi

Andra medlemmar i styrelsen

Elia Karlsson, viceordförande

Erno Haverinen, ekonomiansvarig

Emilia Heikkinen

Tiina Heino

Niila Isojärvi

Arvo Lehtomäki

Ada Robbins

Postadress

 Spannmålsvägen 4 B 3:e våningen, 00700 Helsingfors

Länkar

Finlands kommunistiska parti

Tiedonantaja-bladet

Demokratiska bildningsförbundet

Spartacus-stiftelsen

bottom of page