Kontakt

E-post

kommunistinuoret@gmail.com

Bankkontonummer

FI27 5700 8120 5405 34

Ordförande

Jiri Mäntysalo

040 413 0997

jiri.mantysalo@yahoo.fi

Styrelse

Anni Kivistö, viceordförande

Heikki Ekman, sekreterare

Erno Haverinen, ekonomiansvarig

Toni Kallioinen

Elmeri Karlsson

Leevi Lepola

Bex Tapanainen

Aleksanteri Aarni (vicemedlem)

Ilkka Aho (vicemedlem)

Postadress

 Spannmålsvägen 4 B 3:e våningen, 00700 Helsingfors

Länkar

Finlands kommunistiska parti

Tiedonantaja-bladet

Demokratiska utbildningsförbundet

Spartacus-stiftelsen