Bli stödmedlem

Du kan stödja aktiviteten och arbetet av Finlands rödaste och mest progressiva ungdomsorganisation, även om du inte längre tillhör målgruppen för Ungkommunisterna på grund av din ålder. Kamrater över 35 år som vill kunna möjliggöra mer synliga kommunistiska ungdomsaktiviteten kan bli Ungkommunisternas stödmedlemmar.

Stödmedlems medlemsavgift är densamma som för personmedlemmar, 15 euro per år. Som stödmedlem får du gratis det Ungkommunisternas tygmärket samt uppdateringar om organisationens senaste aktiviteten och uttalanden till din e-post.

Är du intresserad för att bli stödmedlem i Ungkommunisterna? Kontakta oss genom att sända dina uppgifter med fältet nedan eller med e-post till adressen kommunistinuoret@gmail.com

Bli stödmedlem