Kontakt

E-post
kommunistinuoret@gmail.com

​Bankkontonummer
FI27 5700 8120 5405 34

​Ordförande
Bex Tapanainen
bex.kivisto@gmail.com

​Generalsekreterare
Jiri Mäntysalo
jiri.mantysalo@yahoo.fi

​Andra medlemmar i styrelsen
Elia Karlsson, viceordförande
Erno Haverinen, ekonomiansvarig
Emilia Heikkinen
Tiina Heino
Niila Isojärvi
Arvo Lehtomäki
Ada Robbins

​Postadress
Spannmålsvägen 4 B 3:e våningen, 00700 Helsingfors

​Länkar
Finlands kommunistiska parti
Tiedonantaja-bladet
Demokratiska bildningsförbundet
Spartacus-stiftelsen