Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Ungkommunisterna rf

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://sv.kommunistinuoret.fi/ och har upprättats 01.03.2024. Tjänsten omfattas inte av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster men vi vill främja tillgängligheten och dess förståelse i samhället, så vi har tagit fram utlåtandet.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

Möjlig att uppfatta: ”Alternativa texter (alt-texter) saknas i några av bilderna” Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Vissa av bilderna som lagts till på webbplatsen innan tillgänglighetsutlåtande upprättas har inte nödvändigtvis alternativa texter. Vi lägger till alternativa texter till äldre bilder då bilderna används igen eller sidan som innehåller bilden behöver uppdateras. Alt-texter läggs till i nyligen tillagda bilder. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: ”Brister i videors undertexter” Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Allt innehåll som inte är text (videor) som publiceras på YouTube-kanalen och länkas till webbplatser har inte textbeskrivningar (undertexter). De nuvarande resurserna har ännu inte lyckats transkribera talet från tals- och evenemangsinspelningarna. Vi kommer att ta reda på hur man använder automatisering som gör arbetet lättare, och vi kommer överens om att lägga till undertexter åtminstone för nya framtida videor. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad) & 1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade)

Möjlig att uppfatta: ”Svag synlighet av texten i länken ”Dataskyddsförordning” i sidfoten” Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Kontrasten för grå text på röd bakgrund är för svag. Under början av 2024 kommer vi att ta reda på hur det är tekniskt möjligt att korrigera kontrasten tydligare och genomföra nödvändiga åtgärder. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.4.3 Kontrast (minimum)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post: kommunistinuoret@gmail.com

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000