Vad är socialism?

Se videon här (på finska)!

Socialism är en ideologi som strävar efter en socialistisk samhällsordning. Ordboksdefinitionen för begreppet samhällsordning menar att det handlar om hur den ekonomiska och politiska makten organiseras i samhället och på vilket sätt ekonomin och samhällsfunktionerna skapas. Det går även att prata om system istället för ordning. För tillfället existerar största delen av världen inom ett kapitalistiskt samhällssystem som bygger på att produktionsmedlen, som till exempel fabriker, institutioner och stora maskiner är privatägda.


Den socialism som Ungkommunisterna stävar efter baserar sig på teorier som influerats av Karl Marx, Friedrich Engels och Vladimir Lenin.

Kort sagt är kapitalismen ett dåligt, misslyckat och icke fungerande system. Kapitalismens typfel är att förmögenhet och makt koncentreras hos några få, det vill säga hos den ägande klassen, som sedan samlar ihop företagens vinst och de resultat som arbetarklassens arbete skapat. Inom privata företag skapar arbetarna vinst åt dess ägare genom sin arbetskraft, något som märks tydligt i samband med att företagen växer. Ojämlikheten märks både som stora skillnader i inkomst och förmögenhet samt även hur inkomstnivån inverkar på hur olika individer har möjlighet att ta sig fram i livet. På grund av denna ojämlikhet har vi även i Finland klasskillnader och ojämlikhet mellan olika samhällsklasser. Inom kapitalismen strävas det även efter vinst på bekostnad av naturen. Alla naturresurser är så gott som till salu och till för att skapa vinst.

Kapitalismens typfel är att förmögenhet och makt koncentreras hos några få, det vill säga, den ägande klassen samlar ihop företagens vinst och de resultat som arbetarklassens arbete skapat.

Det är viktigt att märka att staten och kommunerna har en stor roll som serviceproducenter i Finland samt i de andra nordiska länderna. Den offentliga sektorn är inte relevant inom kapitalismen, men är av ytterst vikt och har en central roll i ett socialistiskt samhällssystem. I ett kapitalistiskt samhälle är en stark offentlig sektor en fördel för individerna, men den utplånar inte de fel och problem och kapitalismen skapat, i och med att problemen är inbyggda i de samhälleliga strukturerna.

Socialism är ett mellanstopp på resan mot kommunism. Ett kapitalistiskt samhällssystem kan inte direkt omvandlas till kommunism, först måste samhällsstrukturerna göras jämlikare, mer demokratiska och solidariska genom socialism. Inget enskilt land kan vara kommunistiskt, men det kan vara socialistiskt. Därför är det missvisande att prata om en kommunistisk stat. Mer om kommunism här (på finska, har inte än översätts på svenska)!

Kapitalism kan inte direkt omvandlas till ett kommunistiskt samhällssystem, först måste samhällsstrukturerna göras jämlikare, mer demokratiska och solidariska genom socialism.

På vilket sätt skulle saker vara bättre genom socialismen? Det handlar om vilka värderingar som samhället bygger på och hur samhället fungerar. I ett socialistiskt samhälle står människorna, djuren och omgivningen i fokus. Fokus ligger på att livet skall vara fullt av liv, inte pengar. Ekonomin definierar inte samhället, i och med att ekonomin är skapad för det gemensamma goda.

Enligt den marxistiska ekonomiska teorin kännetecknas ett socialistiskt produktionssamhälle av ett gemensamt ägande som delas mellan staten, kommunerna och kooperativ, istället för privat ägo som inom kapitalismen.

Den grundläggande skillnaden ligger i att i kapitalismen återgår vinsten (produktionen + det tillagda värdet) till ägaren av produktionsmedlen efter att arbetarnas löner betalats, medan det tillagda värdet delas mellan alla inom socialismen.

I socialismen är alla produktionsmedel i gemensam ägo och saker, varor och service produceras inte för vinst, utan för allmännytta. Väsentligt är även att materia inom socialismen är något som produceras efter behov, med fokus på vettig planering. Inom kapitalismen finns det ett överflöd av varor vilket även skapar ett omättligt behov hos människor efter mer, bättre och nyare produkter. Detta sker bland annat med hjälp av marknadsföring. Som en konsekvens förstörs naturen och vår omgivning.

I socialismen är alla produktionsmedel i gemensam ägo och saker, varor och service produceras inte för vinst, utan för allmännytta.

Den socialistiska solidariteten syns konkret på så vis att samhället garanterar att allas basbehov blir uppfyllda (såsom boende, tillräcklig inkomst, grundläggande service och grundtrygghet). Den socialistiska solidariteten innebär även att arbetare från olika länder och personer från olika nationaliteter inte placeras mot varandra eller i etniska hierarkier. Den nuvarande kapitalismen har varit med och byggt den existerande rasismen, i och med att den bygger på exploitation och ojämlika samhällsstrukturer.

Ungkommunisterna strävar efter en politiskt revolution, med socialism som riktning och som demokratisk mellanläge. För att ta oss till vårt mål försöker vi påverka och agitera med hjälp av aktivism och valarbete tillsammans med andra folkrörelser samt föreningar och andra som även vill få till en systemförändring. Du är hjärtligt välkommen med i vårt gäng – bli medlem här!

Frågor? Skriv till oss på våra sociala medier eller mejla oss på kommunistinuoret@gmail.com!