Ideologi & politik

Ungkommunisterna är en ungdomsorganisation för Finlands kommunistiska parti (FKP). Vi kännetecknas av åtgärder mot kapitalismen, pengarnas makt, orättvisa, förtryck och exploatering och arbetar för ett nytt socialistiskt system där ovannämnda saker inte avgör någons liv. Vårt mål är ett kommunistiskt samhälle utan till exempel stater eller arméer.

Idag manifesterar orättvisa sig i många former, inklusive fattigdom, hemlöshet, otillräcklig inkomstnivå för en anständig levnadsstandard, en ökning av otryggt arbete, rasism och diskriminering och grym behandling av djur. Dessutom utgör miljökrisen ett hot mot livet och många arter. Fenomenen är både inhemska och internationella.

Det som dessa fenomen har gemensamt är deras ursprung: kapitalistens strävan efter vinst, liksom klasskillnader orsakade av kapitalismen, som ger upphov till ojämlikhet. Det kapitalistiska produktionssättet säkerställer att majoriteten av resultaten av arbetet som utförs av arbetarklassen hamnar i den borgarklassens händer, även om arbetarna delade resultaten av arbetet, skulle det inte finnas något klassamhällen som nu.

Om klasskillnader inte identifieras, kommer människor i arbetarklassen att motsätta varandra även om arbetarklassen borde arbeta tillsammans mot kapitalmakten.

Vi är en unik aktör inom området politisk ungdomsbranschen, som inte är engagerad i kapitalism och marknadsekonomi och som har en vision om övergång till ett nytt socialt och ekonomiskt system, socialism.

Ungkommunister behövs för att föra dessa frågor uppmärksamma och diskutera och arbeta för ett verkligt avskaffande av strukturer som underkasta människor, djur och miljön.