Lokala avdelningar

Ungkommunisterna har för närvarande lokala avdelningar i tre regioner. För lokala saker, frågor och förslag kan du kontakta direkt lokala avdelnings kontaktperson, vars e-postadress ser du efter namnet. Dessutom fungerar riksomfattande Ungkommunisternas kontaktinformation för alla intresserade!

Är du en aktiv i Ungkommunisterna och vill grunda en ny lokal avdelning? Kontakt oss så planerar vi mer!

​Åbo-regionen
Elia Karlsson, karlssonelmeri@gmail.com

Tammerfors-regionen
Bex Tapanainen, bex.kivisto@gmail.com

Huvudstadsregionen
Jiri Mäntysalo, jiri.mantysalo@yahoo.fi