top of page

Bli bekant med Ungkommunisternas politik

Ett samhälle baserat på mänskliga, djurliga och miljömässiga förhållanden föds inte av den borgerliga politiken under kapitalismens villkor.

Målet för kommunistisk ungdom är samägande av produktionsmedel och övergången till en socialistisk ekonomi, med målet att nå ett kommunistiskt samhälle.

Delta i våra evenemangen

Vi organiserar aktiviteter över hela Finland och online med målet att föra samman unga kommunister och ungdomar som är intresserade av kommunism och agera som en del av klasskampen.

Kolla kommande evenemangen!

 

Gå med i
some-revolution!

Du hittar Ungkommunisterna på Instagram, Facebook, Twitter, TikTok och YouTube.

Lägga upp bilder om Ungkommunisternas aktiviteter och evenemangen med hashtag #ungkommunisterna

 

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • TikTok
  • YouTube

Ungkommunisterna på sociala medier

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • TikTok
  • YouTube
contact
bottom of page