Den rödaste ungdomsverksamheten

Ungkommunisterna är den Finlands rödaste ungdomsorganisation.

Ett samhälle baserat på mänskliga, djurliga och miljömässiga förhållanden föds inte av den borgerliga politiken under kapitalismens villkor. Målet för Ungkommunisterna är samägande av produktionsmedel och övergången till en socialistisk ekonomi, med målet att nå ett kommunistiskt samhälle.

Kommunistinuoria yhteiskuvassa Turussa.