Kategorier
Aktuellt

Bex Tapanainen fortsätter som Ungkommunisternas ordförande

Bex Tapanainen.

Ungkommunisterna invald på sitt ordinarie årsmöte i Åbo den 18 mars ledning för organisationen och behandlade övriga årsmötesärenden. Bex Tapanainen från Tammerfors fortsätter som ordförande.

nn

Till ny vice ordförande valdes Elia Karlsson. Jiri Mäntysalo fortsätter som generalsekreterare och Erno Haverinen som ekonomiansvarig. Till styrelsen valdes även Emilia Heikkinen, Tiina Heino, Niila Isojärvi, Arvo Lehtomäki och Ada Robbins.

nn

I den av årsmötet godkända handlingsplanen ställs Ungkommunisterna på linje som en avvikelse från strömmen som domineras av kapitalistisk hegemoni, som Finlands rödaste, vassaste och mest framsynta ungdomsorganisation. Vårt mål är arbetarrevolutionen och övergången till socialism och gemensamt ägande av produktionsmedlen, vilket kommer att hjälpa oss att steg för steg gå mot ett kommunistiskt samhälle som kommer att göra både stater och arméer onödiga. Vi riktar vår verksamhet till målgruppen personer under 35 år.

nn