Kategorier
Aktuellt

Årsmöte 16.3.

På röda bakgrunden en vit text om årsmötets grundinformation samt Ungkommunisternas logo.

Ungkommunisterna rf:s femte ordinarie årsmötet hålls i Jyväskylä lördagen den 16 mars klockan 15-18. Detta året Ungkommunisterna fyller fem år som förening den 21 november.

Mötesplatsen är Sepänkeskus i Jyväskylä på Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä. Det är också möjligt att delta i mötet på distans på Ungkommunisternas Discord-servern.

Stadgeenliga ärenden behandlas såsom årsmöteshandlingar och val av ny styrelse och föreningens tjänstepersoner. Personmedlemmar som deltar på plats i Jyväskylä ombeds anmäla sig senast den 11 mars till kommunistinuoret@gmail.com. Medlemmars deltagande på distans kräver ingen föranmälan.

Det går även bra att delta i mötet som observatör, om du inte är medlem i Ungkommunisterna, men är intresserad av att delta i mötet på plats eller distans. Styrelsen beslutar om beviljande av observatörsstatus för mötet. Anmäl dig som observatör genom att skicka ett meddelande senast den 11 mars till kommunistinuoret@gmail.com!

Mötesmaterial (på finska) har skickats till medlemmar via e-post.

Vi ses på årsmötet!

Styrelse

Kategorier
Aktuellt

Ungkommunisterna har gått med i Bluesky

En ny kanal har lagts till i omfattningen av våra sociala mediekanaler idag. Följ Ungkommunisterna på Bluesky! Vårt innehåll ska vara mestadels på finska men ibland publicerar vi också på svenska och engelska.

Kategorier
Aktuellt

Solidaritet och bekräftelse för tvåspråkighet

Vi kommunisterna vill trygga de svenskspråkigas rätt att använda sitt eget modersmål i tjänster och främja nordiskt samarbete och kunskap och användning av svenska språket i samhället. Språkpolitiken måste syfta till att avveckla hat och fördomar mot språkliga minoriteter. FKP:s Nylands distriktsorganisation och Ungkommunisterna önskar god Svenska dagen och veckan.

Finlands tvåspråkighet är något att uppskatta, vilket bör ses som en styrka när det gäller samhällets mångfald, språkkunskaper och internationalism. Men finlandssvenskar är alltför ofta måltavla för fientliga och olämpliga kommentarer och beteenden. Den svenskspråkiga ungdomsbarometern som publicerades för några år sedan visade att fyra av tio svenskspråkiga ungdomar har blivit mobbad på grund av sitt modersmål. Det är oacceptabelt. Alla har rätt att tala sitt modersmål på gatorna. Tvåspråkighet, garanterad av grundlagen och språklagen, definierar rätten att göra affärer på svenska i offentliga tjänster.

Det finns alltid ett behov för arbetarrörelsens svenskspråkiga arbete

Frågan om att stärka tvåspråkigheten är tydligast en politisk fråga. Regeringen och riksdagen har alla nycklar i sina händer för att reformera språkpolitiken, precis som även på lokalt har kommuner möjligheter att genomföra nya åtgärder. Även om SFP har suttit i nästan varje regering, som nu i den blåsvarta regeringen Orpo och Purra, och partiet har uppfattats som en försvarare av det svenska språket, har vi inte sett de nödvändiga konkreta åtgärderna för att främja mer levande tvåspråkighet.

Att förlita sig på SFP som språkparti stärker inte potentialen hos politiska krafter som har nya idéer för det andra inhemska språk och en mer ambitiös attityd än SFP.

Om arbetarklassens och mer vänsterinriktade svenskspråkiga nöjer sig med att rösta på SFP på grund av språkfrågan, kommer detta att möjliggöra en fortsättning av borgerliga och påläggningar och tillväxt och till och med normalisering av extrema högerextrema och fascistiska krafter som är redo att ta bort rättigheterna för språkliga minoriteter också. Att förlita sig på SFP som språkparti stärker inte potentialen hos politiska krafter som har nya idéer för det andra inhemska språk och en mer ambitiös attityd än SFP.

Samarbetet på nordiskt språk

Många ogrundade fördomar byggs upp när ordentlig information, förståelse och genuin kontakt – i det här fallet med svenskspråkiga – inte har fötts. Därför bör det svenska språkets synlighet och närvaro i samhället stärkas. De nuvarande svensktimmar i grundskolan räcker inte alltid till. Motivationsproblemen förstärks om undervisningsmetoderna inte är särskilt inspirerande. Det behövs fler situationer och forum där båda nationalspråken används tillsammans och broar byggs mellan språkgrupper.

Svenska språket kan erbjuda många invandrare en lägre tröskel för att studera som första integrationsspråk, särskilt i områden där svenska språket används i stor utsträckning, som i en stor del av Nyland. Därför bör dess ställning som integrationsspråk stärkas.

För att stärka språkkunskaperna behövs fler svensktimmar till grundskolan och andra nivån. Svenskan ska också återföras som ett gemensamt ämne i studentexamen för alla. I språkundervisningen ska mångsidiga undervisningsmetoder användas och en inspirerande atmosfär skapas. Svensklärarna har sagt att den främsta orsaken till elevers och studerandes svaga svenska språkkunskaper är otillräckligt antal timmar.

Kompetensbasen, som bygger på tre språk som alla lär sig, ger en bra utgångspunkt för att lära sig fler språk, antingen i studier eller på egen hand.

Trots sina ansträngningar förmår inte satsningar som syftar till ett fritt språkval att öka samhällets språkkunskaper i ett brett perspektiv, eftersom då det enda språk som i framtiden ska läras tillsammans skulle vara engelska utöver modersmålet. Det skulle inte heller vara möjligt att förverkliga många av önskemålen med ett decentraliserat språkval i skolan. Kompetensbasen, som bygger på tre språk som alla lär sig, ger en bra utgångspunkt för att lära sig fler språk, antingen i studier eller på egen hand.

Svenska språket har också en viktig position i nordiskt samarbete och kulturverksamhet. Det är värt att notera att till exempel skapandet av den nordiska passfriheten har inte varit EU:s förtjänst, utan har skapats genom nordiska samarbetsrelationer.

FKP:s Nylands distriktsorganisation
Ungkommunisterna

Kategorier
Aktuellt

Våra nya nätsidor har öppnats!

Välkommen till Ungkommunisternas förnyade nätsidor! I och med förnyelsen har utseendet på sidorna uppdaterats, och användbarheten och mobiloptimeringen har förbättrats.

Utvecklingen av sidorna sker dock kontinuerligt, så vi tar gärna emot idéer och förslag för vidareutveckling.

För närvarande visas på de nya sidorna endast de senaste artiklarna som publicerats på de gamla nätsidorna men vi strävar efter att synliggöra alla tidigare artiklar även på de nya sidorna.

Liksom tidigare har sidorna egna språkversioner också på finska och engelska.

Kategorier
Aktuellt

Bex Tapanainen fortsätter som Ungkommunisternas ordförande

Bex Tapanainen.

Ungkommunisterna invald på sitt ordinarie årsmöte i Åbo den 18 mars ledning för organisationen och behandlade övriga årsmötesärenden. Bex Tapanainen från Tammerfors fortsätter som ordförande.

nn

Till ny vice ordförande valdes Elia Karlsson. Jiri Mäntysalo fortsätter som generalsekreterare och Erno Haverinen som ekonomiansvarig. Till styrelsen valdes även Emilia Heikkinen, Tiina Heino, Niila Isojärvi, Arvo Lehtomäki och Ada Robbins.

nn

I den av årsmötet godkända handlingsplanen ställs Ungkommunisterna på linje som en avvikelse från strömmen som domineras av kapitalistisk hegemoni, som Finlands rödaste, vassaste och mest framsynta ungdomsorganisation. Vårt mål är arbetarrevolutionen och övergången till socialism och gemensamt ägande av produktionsmedlen, vilket kommer att hjälpa oss att steg för steg gå mot ett kommunistiskt samhälle som kommer att göra både stater och arméer onödiga. Vi riktar vår verksamhet till målgruppen personer under 35 år.

nn

Kategorier
Aktuellt

Ungkommunisternas årsmöte den 18 mars

Punainen taustaväri, jonka päällä valkoinen teksti: 'Komnuorten vuosikokous 2023' ja Kommunistinuorten valkoinen logo.

Ungkommunisterna rf:s ordinarie årsmötet hålls denna gång i Åbo lördagen den 18 mars från 15.00. Mötesplatsen är Åbos TSIL:s byrå på Universitetsgatan 11 a E 79, 20100 Åbo. Det är också möjligt att delta i mötet på distans på Ungkommunisternas Discord-servern.

nn

Stadgeenliga ärenden behandlas såsom årsmöteshandlingar och val av ny styrelse och föreningens tjänstepersoner. Personmedlemmar som deltar på plats i Åbo ombeds anmäla sig senast den 13 mars till kommunistinuoret@gmail.com. Deltagande på distans kräver ingen föranmälan.

nn

Det går även bra att delta i mötet som observatör, om du inte är medlem i Ungkommunisterna, men är intresserad av att delta i mötet. Styrelsen beslutar om beviljande av observatörsstatus för mötet. Anmäl dig som observatör genom att skicka ett meddelande till kommunistinuoret@gmail.com!

nn

Den officiella mötesinbjudan, mötesmaterial, anmälningsförfrågan och instruktioner för distansdeltagande kommer att skickas till personmedlemmar inom kort.

nn

Styrelse

Kategorier
Aktuellt

Ungkommunisterna är Politikveckans partner

Politiikkaviikon 2022 some-kuva.

Rikstäckande Politikveckan ska hållas 31.10.-4.11. i högstadier, på andra stadiet och annan ungdomsverksamhet. Ungkommunisterna deltar i Politikveckan som partner tillsammans med Allians och 34 andra organisationer. Den röda tråden i årets Politikveckan kan sammanfattas i ordet samarbete.

nn

Politikveckan hålls för femte gången och är en rikstäckande temavecka för social påverkan för unga. Det är ett sätt att hantera politik i undervisning, ungdomsarbete, workshops och fritidsintressen. Veckans övergripande tema 2022 är hur politik kan lösa kriser och elaka problem tillsammans trots olika åsikter och ideologier.

n

Unga människor och studenter har idéer som inte passar in i den gamla maktens formler, och många gånger kan man dock tänka sig är man som ung en rätt person att föreslå saker och prata politik. Vi vill säga ett starkt ja till detta!

n

Som ungkommunisterna vill vi ge till Politikveckan ett demokratiskt budskap om att politik, inflytande och aktivism är allas angelägenhet, och att vardagliga saker i samhället är politiska, eftersom de formas och påverkas av politisk handling. Unga människor och studenter har idéer som inte passar in i den gamla maktens formler, och många gånger kan man dock tänka sig är man som ung en rätt person att föreslå saker och prata politik. Vi vill säga ett starkt ja till detta! Människor måste kräva rätten att bestämma mer över sina egna saker. Därför behöver vi bygga närdemokrati och skapa nya forum för påverkan och medborgardebatt. Eliten äger inte politik.

nn

Skolor och ungdomsgrupper eftersöks nu

n

Utbildningsmaterial kommer att tillhandahållas till deltagande skolor och ungdomsgrupper för att ta itu med möjligheter att arbeta med ungdomar och övervinna olikheter inför en mängd olika problematiska frågor, både inom politiken och i unga människors vardag. Dessutom kommer Politikveckans material att innehålla avsnitt om ungdomar som aktörer för fred och säkerhet (baserat på resolution 2250 om ungdom, fred och säkerhet). Mer information om material och program för Politikveckan kommer att tillhandahållas mer detaljerat.

nn

Anmäl dig till Politikveckan senast fredag ​​28. oktober kl 16.00!