Kategorier
Aktuellt

Ungkommunisternas årsmöte den 18 mars

Punainen taustaväri, jonka päällä valkoinen teksti: 'Komnuorten vuosikokous 2023' ja Kommunistinuorten valkoinen logo.

Ungkommunisterna rf:s ordinarie årsmötet hålls denna gång i Åbo lördagen den 18 mars från 15.00. Mötesplatsen är Åbos TSIL:s byrå på Universitetsgatan 11 a E 79, 20100 Åbo. Det är också möjligt att delta i mötet på distans på Ungkommunisternas Discord-servern.

nn

Stadgeenliga ärenden behandlas såsom årsmöteshandlingar och val av ny styrelse och föreningens tjänstepersoner. Personmedlemmar som deltar på plats i Åbo ombeds anmäla sig senast den 13 mars till kommunistinuoret@gmail.com. Deltagande på distans kräver ingen föranmälan.

nn

Det går även bra att delta i mötet som observatör, om du inte är medlem i Ungkommunisterna, men är intresserad av att delta i mötet. Styrelsen beslutar om beviljande av observatörsstatus för mötet. Anmäl dig som observatör genom att skicka ett meddelande till kommunistinuoret@gmail.com!

nn

Den officiella mötesinbjudan, mötesmaterial, anmälningsförfrågan och instruktioner för distansdeltagande kommer att skickas till personmedlemmar inom kort.

nn

Styrelse