Kategorier
Aktuellt

Ungkommunisterna är Politikveckans partner

Politiikkaviikon 2022 some-kuva.

Rikstäckande Politikveckan ska hållas 31.10.-4.11. i högstadier, på andra stadiet och annan ungdomsverksamhet. Ungkommunisterna deltar i Politikveckan som partner tillsammans med Allians och 34 andra organisationer. Den röda tråden i årets Politikveckan kan sammanfattas i ordet samarbete.

nn

Politikveckan hålls för femte gången och är en rikstäckande temavecka för social påverkan för unga. Det är ett sätt att hantera politik i undervisning, ungdomsarbete, workshops och fritidsintressen. Veckans övergripande tema 2022 är hur politik kan lösa kriser och elaka problem tillsammans trots olika åsikter och ideologier.

n

Unga människor och studenter har idéer som inte passar in i den gamla maktens formler, och många gånger kan man dock tänka sig är man som ung en rätt person att föreslå saker och prata politik. Vi vill säga ett starkt ja till detta!

n

Som ungkommunisterna vill vi ge till Politikveckan ett demokratiskt budskap om att politik, inflytande och aktivism är allas angelägenhet, och att vardagliga saker i samhället är politiska, eftersom de formas och påverkas av politisk handling. Unga människor och studenter har idéer som inte passar in i den gamla maktens formler, och många gånger kan man dock tänka sig är man som ung en rätt person att föreslå saker och prata politik. Vi vill säga ett starkt ja till detta! Människor måste kräva rätten att bestämma mer över sina egna saker. Därför behöver vi bygga närdemokrati och skapa nya forum för påverkan och medborgardebatt. Eliten äger inte politik.

nn

Skolor och ungdomsgrupper eftersöks nu

n

Utbildningsmaterial kommer att tillhandahållas till deltagande skolor och ungdomsgrupper för att ta itu med möjligheter att arbeta med ungdomar och övervinna olikheter inför en mängd olika problematiska frågor, både inom politiken och i unga människors vardag. Dessutom kommer Politikveckans material att innehålla avsnitt om ungdomar som aktörer för fred och säkerhet (baserat på resolution 2250 om ungdom, fred och säkerhet). Mer information om material och program för Politikveckan kommer att tillhandahållas mer detaljerat.

nn

Anmäl dig till Politikveckan senast fredag ​​28. oktober kl 16.00!

Lämna ett svar