Verksamhet

Ungkommunisternas verksamhet är aktivism och påverkningsarbete med den låga tröskeln på många olika sätt.

Vi organiserar evenemang och väcker diskussion om viktiga ämnen av intresse ur ett kommunistiskt perspektiv. Vi arbetar med andra aktörer i det civila samhället och är redo att bygga en front för att främja gemensamma mål.

Vi kampanjerar, tar ställning och letar efter nya former av åtgärder så att alla unga kommunister skulle få sin egen plats att göra den kommunistiska ungdomsverksamhet. I handling är kreativitet verkligen möjligt och önskvärt.

Ge oss ett tips om du har en idé som vi i Ungkommunisterna borde ta i bruk tillsammans!

Åtgärder mot kapitalismen och främjandet av målet om övergången till socialismen uppstår från kamrater med ett gemensamt bidrag. Vi erbjuder ett brett spektrum av uppgifter och deltagande i våra aktiviteter.

Våra tidigare och kommande evenemang hittas här (kräver inloggningen på Facebook).

Vi också tillägger våra evenemangen till skp.fi-evenemangskalender (på finska).

Du är välkommen att delta i Ungkommunisternas verksamhet!