Kategorier
Aktuellt

Solidaritet och bekräftelse för tvåspråkighet

Vi kommunisterna vill trygga de svenskspråkigas rätt att använda sitt eget modersmål i tjänster och främja nordiskt samarbete och kunskap och användning av svenska språket i samhället. Språkpolitiken måste syfta till att avveckla hat och fördomar mot språkliga minoriteter. FKP:s Nylands distriktsorganisation och Ungkommunisterna önskar god Svenska dagen och veckan.

Finlands tvåspråkighet är något att uppskatta, vilket bör ses som en styrka när det gäller samhällets mångfald, språkkunskaper och internationalism. Men finlandssvenskar är alltför ofta måltavla för fientliga och olämpliga kommentarer och beteenden. Den svenskspråkiga ungdomsbarometern som publicerades för några år sedan visade att fyra av tio svenskspråkiga ungdomar har blivit mobbad på grund av sitt modersmål. Det är oacceptabelt. Alla har rätt att tala sitt modersmål på gatorna. Tvåspråkighet, garanterad av grundlagen och språklagen, definierar rätten att göra affärer på svenska i offentliga tjänster.

Det finns alltid ett behov för arbetarrörelsens svenskspråkiga arbete

Frågan om att stärka tvåspråkigheten är tydligast en politisk fråga. Regeringen och riksdagen har alla nycklar i sina händer för att reformera språkpolitiken, precis som även på lokalt har kommuner möjligheter att genomföra nya åtgärder. Även om SFP har suttit i nästan varje regering, som nu i den blåsvarta regeringen Orpo och Purra, och partiet har uppfattats som en försvarare av det svenska språket, har vi inte sett de nödvändiga konkreta åtgärderna för att främja mer levande tvåspråkighet.

Att förlita sig på SFP som språkparti stärker inte potentialen hos politiska krafter som har nya idéer för det andra inhemska språk och en mer ambitiös attityd än SFP.

Om arbetarklassens och mer vänsterinriktade svenskspråkiga nöjer sig med att rösta på SFP på grund av språkfrågan, kommer detta att möjliggöra en fortsättning av borgerliga och påläggningar och tillväxt och till och med normalisering av extrema högerextrema och fascistiska krafter som är redo att ta bort rättigheterna för språkliga minoriteter också. Att förlita sig på SFP som språkparti stärker inte potentialen hos politiska krafter som har nya idéer för det andra inhemska språk och en mer ambitiös attityd än SFP.

Samarbetet på nordiskt språk

Många ogrundade fördomar byggs upp när ordentlig information, förståelse och genuin kontakt – i det här fallet med svenskspråkiga – inte har fötts. Därför bör det svenska språkets synlighet och närvaro i samhället stärkas. De nuvarande svensktimmar i grundskolan räcker inte alltid till. Motivationsproblemen förstärks om undervisningsmetoderna inte är särskilt inspirerande. Det behövs fler situationer och forum där båda nationalspråken används tillsammans och broar byggs mellan språkgrupper.

Svenska språket kan erbjuda många invandrare en lägre tröskel för att studera som första integrationsspråk, särskilt i områden där svenska språket används i stor utsträckning, som i en stor del av Nyland. Därför bör dess ställning som integrationsspråk stärkas.

För att stärka språkkunskaperna behövs fler svensktimmar till grundskolan och andra nivån. Svenskan ska också återföras som ett gemensamt ämne i studentexamen för alla. I språkundervisningen ska mångsidiga undervisningsmetoder användas och en inspirerande atmosfär skapas. Svensklärarna har sagt att den främsta orsaken till elevers och studerandes svaga svenska språkkunskaper är otillräckligt antal timmar.

Kompetensbasen, som bygger på tre språk som alla lär sig, ger en bra utgångspunkt för att lära sig fler språk, antingen i studier eller på egen hand.

Trots sina ansträngningar förmår inte satsningar som syftar till ett fritt språkval att öka samhällets språkkunskaper i ett brett perspektiv, eftersom då det enda språk som i framtiden ska läras tillsammans skulle vara engelska utöver modersmålet. Det skulle inte heller vara möjligt att förverkliga många av önskemålen med ett decentraliserat språkval i skolan. Kompetensbasen, som bygger på tre språk som alla lär sig, ger en bra utgångspunkt för att lära sig fler språk, antingen i studier eller på egen hand.

Svenska språket har också en viktig position i nordiskt samarbete och kulturverksamhet. Det är värt att notera att till exempel skapandet av den nordiska passfriheten har inte varit EU:s förtjänst, utan har skapats genom nordiska samarbetsrelationer.

FKP:s Nylands distriktsorganisation
Ungkommunisterna